Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Vysviacka a primície P. Pavla Hudouska a P. Lukáša Michaloviča

V sobotu 22. júna 2024 v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v Českej republike prijali kňazskú vysviacku dvaja redemptoristi z provincie Bratislava – Praha: Pavel Hudousek a Lukáš Michalovič. Svätiteľom bol litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl CSsR. Počas homílie pripomenul Ježišov výrok z evanjelia: „Nazval som vás priateľmi“. Kandidátov na svätenie vyzval, aby toto Ježišovo priateľstvo prijali a po celý život uchovávali ako najvzácnejší poklad. A dodal: „My redemptoristi, kňazi Krista Vykupiteľa, máme právo hlásať toto veľké Božie priateľstvo v Kristovi, vďaka ktorému sme boli vykúpení z hriechu a smrti a vyvolení ku spáse, teda k večnému priateľstvu s Bohom.“ Biskup Mons. Stanislav Přibyl prijal biskupskú vysviacku 2. marca 2024 a sviatosť kňazstva udeľoval prvýkrát. Na slávnosti bolo prítomných okolo 30 kňazov a spolubratov z provincie Bratislava – Praha, z viceprovincie Michalovce, z provincie Varšava, Ľvov a Európa – Juh.

Novokňaz P. Lukáš Michalovič slávil svoju prvú svätú omšu v nedeľu 23. 6. 2024 v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave – Kramároch.

Novokňaz P. Pavel Hudousek slávil primičnú sv. omšu v sobotu 29. 6. 2024 v kostole sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.

Mediálny tím redemptoristov

Foto: Jana Chadimová (Člověk a víra), Pavel Kováč a Zdeněk Fabiánek.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved