Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Časopis Spicilegium Historicum

Spicilegium Historicum – historický časopis rehole Redemptoristov

2. februára 1953 vtedajší generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) vdp. Leonard Buys predstavil prvé číslo medzinárodného historického časopisu Spicilegium Historicum Congregationis Ssmi Redemptoris.

Cieľom tohto odborného časopisu bolo publikovať originálne, hodnoverné zdroje, starostlivo uchované v archívoch Kongregácie a rôzne štúdie k nim. Nový časopis uľahčil prístup k týmto dokumentom redemptoristickým historikom po celom svete a najmä životopiscom nášho otca zakladateľa sv. Alfonza Liguori a iných veľkých osobností našej rehoľnej rodiny. Päť rokov predtým, 11. decembra 1948, ten istý P. Buys podnikol prvý krok v tomto smere, keď založil Redemptoristický historický inštitút. Tieto dve rozhodnutia boli odpoveďou na túžbu, ktorú vyjadrila XIV. generálna kapitula v roku 1947 ako aj Kongres redemptoristických historikov v roku 1948.

Pri prezentácii prvého čísla redakčný tím vysvetlil rozsah výskumu, ktorý časopis prináša, nasledovne:

 „Zaoberá sa dejinami našej Kongregácie v širšom zmysle, vrátane jej pôvodu a expanzie v čase a priestore, jej poslaním a apoštolátom v katolíckych krajinách aj medzi pohanmi, jej vnútornými stanovami, kanonickými a asketickými, t.j. historickým opisom pravidiel, generálnych kapitúl a konštitúcií a prezentáciou špecifického charakteru Inštitútu, menovite jeho spiritualitou. Tiež sa zameriava na historické štúdium života a práce nášho otca zakladateľa sv. Alfonza Mária de Liguori ako aj  iných významných členov Inštitútu, ktorí mali veľký vplyv na jeho vnútorný a vonkajší vývoj. Nevylučujeme ani štúdium ľudí, ktorí nepatria k Inštitútu a okolností času a miesta, ktoré nám pomáhajú pochopiť, aký vplyv mali na dejiny nášho Inštitútu.“ 

Redakcia Spicilegium Historicum, ktorú spočiatku tvorili P. Josef Löw (prezident), P. Oreste Gregorio a P. André Sampers, neskôr začala spolupracovať so skupinou historikov, ktorá odráža medzinárodný charakter Kongregácie: Peter Bernards (Nemecko), Joseph Hunter (Taliansko), Domenico Capone (Taliansko), Michael Curley (USA), Maurice De Meulemeester (Belgicko), Oreste Gregorio (Taliansko), Clemens Henze (Nemecko), Eduard Hosp (Rakúsko), Władysław Szołdrski (Poľsko), Raimundo Tellería (Španielsko), Fabriciano Ferrero (Španielsko), Samuel J. Boland (Austrália), Manuel Gómez Ríos (Španielsko), Otto Weiss (Nemecko), Giuseppe Orlandi (Taliansko), Gilbert Enderle (USA) a iní.

Práve kvôli medzinárodnému charakteru Kongregácie dostal pri písaní príspevkov prednosť latinský jazyk. Počas prvých pätnástich rokov (1953-1967) bolo z 274 článkov, ktoré boli zahrnuté v troch hlavných sekciách časopisu (Studia, Documenta  a Communicationes), 141 napísaných v latinčine. Zo zvyšného počtu bolo 80 napísaných v taliančine, 31 v nemčine, 12 vo francúzštine, 8 v angličtine a 2 v španielčine. Od roku 1968 sa latinčina používala stále menej v prospech moderných jazykov (taliančina, nemčina, angličtina, španielčina, francúzština a portugalčina).

V súčasnosti je Spicilegium Historicum v 62. ročníku svojho vydávania. Môžeme si byť istí, že počas tohto obdobia časopis kompetentne osvetlil históriu Kongregácie vo všetkých jej fundamentálnych aspektoch a že pôvodne navrhované ciele boli dosiahnuté, najmä čo sa týka dejín počiatkov Kongregácie (jej založenie a konsolidácia v Taliansku počas 18. storočia) a jej expanzie za hranice Álp (v rámci Európy a do Severnej a Južnej Ameriky počas 19. storočia). Okrem toho mnohé články zvýšili povedomie nie len o živote a spiritualite nášho zakladateľa, ale tiež o jeho vízii misijnej pastoračnej služby najmä pre biednych a tých na okraji spoločnosti. Dokonca aj vedci, ktorí sa zaujímajú o život a spiritualitu redemptoristických svätcov (Gerard Majella, Klement Hofbauer, Ján Nepomuk Neumann) a blahoslavených, tu nájdu užitočné informácie pre svoj výskum.

Môžeme povedať, že časopis Spicilegium Historicum výrazne prispel k uskutočneniu pozvania, ktoré Druhý vatikánsky koncil adresoval náboženským inštitútom a  vyjadril v konštitúcii Perfectae Caritatis: vrátiť sa ku koreňom a pôvodnej vízii ich zakladateľov.

V súčasnosti časopis publikuje štúdie, recenzie, reportáže, bibliografické dáta a viac o dejinách Kongregácie vo francúzštine, angličtine, taliančine, portugalčine, španielčine a nemčine.

Dnešnú redakciu tvoria pátri Adam Owczarski (Poľsko) – riaditeľ, Alfonso V. Amarante (Taliansko) – výkonný riaditeľ, Emilio Lage – redakčný sekretár a Alvaro Córdoba (Kolumbia) – spolupracovník.

Kontakt:

e-mail: storia.gen@cssr.com

Tel. +39 06 494901

Fax +39 06 49490243

(Preklad: Joseph Dorcey, CSsR)

Súvisiace články:

Publikácie P. Martina Macka v Spicilegium Historicum

Pápež František aj o Häringovi

Academia Alfonziana (seminár o Amoris Laetitia)

Výročie vzniku Academie Alfonsiany

Spicilegium Historicum – historický časopis rehole Redemptoristov

Riaditeľ Academie Alfonsiany viedol poľkým biskupom duchovné cvičenia (2016)

Vplyv sv. Alfonza na život sv. Jána z Vianney

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved