DomovPosts Tagged "ľudové misie"

Hoci viceprovincia Luanda (Angola) má málo členov a žiaden oficiálny misijný tím, od roku 2000 odpovedá na pozvania vykonať farské misie. Minimálne raz ročne redemptoristi z Angoly vyrážajú na ľudové misie do niektorej časti svojej krajiny. Sekretariát pre evanjelizáciu a spiritualitu koordinuje tieto aktivity. Odpovedá na pozvania, realizuje prípravné stretnutia a sprevádza prvú počiatočnú prípravnú fázu misií. V druhej fáze prebieha mesačná modlitbová kampaň za misie a evanjelizácia od dverí k dverám, ktorú vedú miestni laickí lídri. Tretia fáza je časom misionárskeho ohlasovania, ktoré trvá od 7 do 10 dní. Na misiách pôsobia redemptoristi s laickými misionármi. Ak je to potrebné, pomáhajú

Čítať ďalej

Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. Pracujú v  3 misijných tímoch, ktoré vedú P. Michal Zamkovský, P. Ivan Flimel, P. Peter Hertel a mimoriadny tím, ktorý vedie P. Martin Huk. V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo, pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a ktorý skončil 20. novembra tohto roku. V roku 2017  budú mať  misie redemptoristov  výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci. Prvé misie začali 21. januára 2017 v Spišských  Vlachoch pod vedením P.

Čítať ďalej

Od 25. marca 2017 sa konali ľudové misie vo farnosti Božieho milosrdenstva Košice KVP, ktoré viedli misionári redemptoristi z Podolínca. Pátri Michal Zamkovský, Martin Zanovit  a  Róbert Režný. Misie sa skončili 2. apríla 2017. Autor fotografií: Monika Olexová   Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017) Misie v Spišských Vlachoch (január 2017) Obnova misií v Cíferi (marec 2017) Misie v Seredi (marec 2017)   ROK 2016 Jesenná misijná sezóna 2016

Čítať ďalej

V Suchej nad Parnou sa ľudové misie konali naposledy v roku 1945, keď tu boli redemptoristi. Je to farnosť, kde redemptoristi zanechali, aj napriek neprítomnosti misií, hlbokú pečať - v Charitnom domove sestier uršulínok, ktorý sa tu nachádza. Ako duchovní otcovia uršulínok tu totiž dlhšiu dobu pôsobili pátri Andrej Konc a Viktor Mišuth, pričom vypomáhali aj s pastoráciou v tejto farnosti, na čo veriaci dodnes radi spomínajú. Misionári každý deň slávili omšu v Charitnom domove pre sestry, kde sa im aj prihovorili. V roku 2017 sa misie v Suchej nad Parnou konali od 11. do 19. marca pod vedením pátrov redemptoristov Ivana Flimela, Viktora Mišutha a

Čítať ďalej