Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Horná Súča

Prvou farnosťou, kam pátri redemptoristi zavítali po prázdninách, bola Horná Súča. Od 7. do 15. septembra tu tím P. Ivana Flimela viedol ľudové misie. Každý deň sa slávili sväté omše s misijnými príhovormi. Neoddeliteľnou súčasťou misií bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V nedeľu poobede sa konala katechéza pre mužov a katechéza pre ženy. V pondelok viedol program pre žiakov P. Jozef Mihok spolu so študentami redemptoristami a členmi spoločenstva Shekinah z Radvane. V utorok a stredu navštevovali pátri redemptoristi chorých vo farnosti. V piatok sa konala sv. omša pre deti a stretnutie s mládežou. V sobotu večer bola pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. V nedeľu, po mariánskej kázni na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, bolo na sv. omšiach požehnanie devocionálii a na záverečnej sv. omši bol požehnaný misijný kríž.

Farský kostol sv. Jána Nepomuckého
Stretnutie s mužmi vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého
Stretnutie s mužmi vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého
Stretnutie so ženami vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého
Program pre žiakov
Program pre žiakov
Program pre žiakov
Program pre žiakov
Program pre žiakov
stretnutie s mladými
stretnutie s mladými
stretnutie s mladými

Príbuzné články:

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved