Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Dolný Moštenec

Farnosť v Dolnom Moštenci, spolu s filiálkou Horný Moštenec, je administratívne súčasťou mesta Považská Bystrica. Kostol sv. Gorazda bol postavený až v roku 2001. Farským kostolom sa stal v roku 2011 a prvým správcom farnosti sa stal dodnes tu pastoračne aktívny vdp. Peter Buchtinec. Vo farnosti nie je škola, ani obecný úrad, zdravotné stredisko či pošta. Ľudia za týmto všetkým dochádzajú do Považskej Bystrice. Vo farnosti býva približne 1500 veriacich. Ľudové misie sa začali v sobotu 15. februára. Vedie ich P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Veriaci využívajú možnosť pristúpiť počas misií k sviatosti zmierenia vo veľmi peknom počte a sviatosť pomazania chorých prijalo po domoch 20 ľudí. Evanjelizačný program pre mládež bude v piatok večer viesť spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice – Radvane spolu s pátrom Jozefom Mihokom. Ľudové misie potrvajú do nedele 23. februára.

Kostol sv. Gorazda

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved