Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Radatice

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára sa tu takmer po 80 rokoch začali pod vedením P. Michala Zamkovského ľudové misie. Súčasťou akcie boli už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mladými, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Misie trvali do nedele 19. januára.

Ľudovým misiám predchádzala duchovná príprava veriacich, ktorá vyvrcholila v piatok 10. januára celodennou adoráciou vo farskom kostole. Misie sú pozvaním, časom, kedy chce Boh ponúknuť osobitné milosti. A v Radaticiach sa toto pozvanie rozhodlo prijať naozaj veľa ľudí. Akoby sa naplnili slová Mons. Mareka Forgáča, pomocného biskupa, ktorý tu pri slávnostnej posviacke novozrekonštruovaného farského kostola v roku 2018 zaželal veriacim, aby im bol tento kostol malý.

Viac o ľudových misiách v Radaticiach nájdete tu.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved