Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaĽudové misie vo farnosti Plzeň – Bory

Ľudové misie vo farnosti Plzeň – Bory

V západných Čechách vo farnosti Plzeň – Bory dnes začínajú ľudové misie. Prvé ľudové misie v tejto farnosti sa konali pred 11 rokmi. Tentokrát ich v Kostole sv. Jana Nepomuckého vedie tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 17. novembra. Počas celého týždňa sa budú pátri redemptoristi prihovárať veriacim v misijných kázňach a bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Súčasťou bude i katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, stretnutie s mladými, modlitba chvál, rôzne diskusie, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Panne Márii, sviatosť pomazania chorých, obnova manželských sľubov.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier