Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Plzeň – Bory

V západných Čechách vo farnosti Plzeň – Bory dnes začínajú ľudové misie. Prvé ľudové misie v tejto farnosti sa konali pred 11 rokmi. Tentokrát ich v Kostole sv. Jana Nepomuckého vedie tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 17. novembra. Počas celého týždňa sa budú pátri redemptoristi prihovárať veriacim v misijných kázňach a bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Súčasťou bude i katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, stretnutie s mladými, modlitba chvál, rôzne diskusie, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Panne Márii, sviatosť pomazania chorých, obnova manželských sľubov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved