Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Skalité

V sobotu 23. novembra 2019 sa vo farnosti Skalité v Kostole sv. Jána Krstiteľa začali ľudové misie, ktoré vedie tím P. Michala Zamkovského. Súčasťou programu sú každodenné sväté omše s misijnými príhovormi, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, školská svätá omša a svätá omša pre deti, stretnutie s mládežou, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Po celý čas majú veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Misie potrvajú do nedele 1. decembra.

Viac sa o ľudových misiách v Skalitom dočítate tu.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved