Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie v Tvarožnej

Ľudové misie vo farnosti Tvarožná v okrese Kežmarok pod vedením tímu P. Michala Zamkovského za začínajú dnes večer úvodnou svätou omšou a potrvajú do nedele 2. júna. Súčasťou programu budú sv. omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša,  katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Farnosť Tvarožná tvoria tri obce: Tvarožná, Vlkovce, Hradisko. Spolu majú okolo 1000 veriacich. Veľmi živá je najmä filiálka Vlkovce, kde prebiehal program misii každý deň. Farnosť Tvarožná je starobylou farnosťou, obec mala v minulosti štatút mesta, čo je vidno na pekne zachovanom historickom námestí, v strede ktorého je farský kostol sv. Mateja. Program misii bol dosť bohatý, každý deň bola svätá omša ráno a večer vo farskom kostole a takisto raz denne vo Vlkovciach. V Hradisku boli sväté omše iba v nedeľu a vo štvrtok. Evanjelizačný program v škole v Tvarožnej a Vlkovciach mala na starosti Rieka Života z Podolínca. Omše pre deti tentoraz neboli, ale vo štvrtok ráno prišlo na rannú misijnú omšu niekoľko tried zo školy spolu s niekoľkými učiteľmi. V piatok misionári navštívili chorých po domoch a večer bola obnova manželských sľubov a program pre mladých s Riekou Života. Misionármi boli P. Zamkovský, P. Zanovit a na dva dni prišiel vypomôcť P. Režný.

P. Róbert Režný

 

Príbuzné články:

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved