Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Veľké Zálužie

Ranná svätá omša otvorila dnes ľudové misie vo farnosti Veľké Zálužie. Vedie ich tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 23. júna. Súčasťou programu budú utorkové programy na škole, sväté omše s misijnými príhovormi, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov i pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Príbuzné články:

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved