Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaĽudové misie vo farnostiach Ferčekovce a Dolný Moštenec

Ľudové misie vo farnostiach Ferčekovce a Dolný Moštenec

Od 15. do 23. februára  sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach Slovenska súčasne. Tím P. Michala Zamkovského zavítal do farnosti Ferčekovce a tím P. Ivana Flimela vedie ľudové misie vo farnosti Dolný Moštenec. Program na oboch miestach sa začal v sobotu 15. februára privítaním misionárov a úvodnými večernými svätými omšami. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..