Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnostiach Ferčekovce a Dolný Moštenec

Od 15. do 23. februára  sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach Slovenska súčasne. Tím P. Michala Zamkovského zavítal do farnosti Ferčekovce a tím P. Ivana Flimela vedie ľudové misie vo farnosti Dolný Moštenec. Program na oboch miestach sa začal v sobotu 15. februára privítaním misionárov a úvodnými večernými svätými omšami. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved