Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Dobrá Niva

V sobotu 21. septembra sa vo farnosti Dobrá Niva začali ľudové misie. Viedol ich tím P. Ivana Flimela a trvali do 29. septembra.

Obec Dobrá Niva sa nachádza asi 10 km od Krupiny a má 1880 obyvateľov. Do farnosti patria ešte obce Babiná a Podzámčok. Posledné misie sa v Dobrej Nive konali pred 94 rokmi, kým v Babinej, ktorá bola kedysi samostatnou farnosťou, boli posledné misie v roku 1943. Otvorenia misií v sobotu a svätých omší v nedeľu sa zúčastnilo viac ľudí ako zvyčajne býva zvykom. V pondelok boli misionári v miestnej základnej škole, kde mali spoločne s misionárom milosrdenstva P. Jozefom Mihokom a spoločenstvom Shekinah z Banskej Bystrice – Radvane evanjelizačný program.

V utorok bola vyslúžená sviatosť zmierenia a pomazania chorých tým, ktorí sa nemôžu zúčastňovať misii z dôvodu staroby alebo choroby,  priamo v ich domácnostiach.

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnostiach Chrenovec – Brusno a Dobrá Niva

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved