HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaĽudové misie vo farnostiach Chrenovec – Brusno a Dobrá Niva

Ľudové misie vo farnostiach Chrenovec – Brusno a Dobrá Niva

Od 21. do 29. septembra sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach súčasne. Tím P. Michala Zamkovského vedie misie vo farnosti Chrenovec – Brusno a tím P. Ivana Flimela vo farnosti Dobrá Niva. Program na oboch miestach začal v sobotu 21. septembra privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, svätá omša pre deti, stretnutie s mládežou, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

 

Príbuzné články:

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

 

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier