Rozšírenie morálneho učenia svätého Alfonza de Liguoriho je jedným z prejavov a príčin odmietnutia rigorizmu v devätnástom storočí – a to zvlášť medzi klérom. Svätý Alfonz (†1787), zakladateľ rehole redemptoristov, bol v roku 1816 vyhlásený za blahoslaveného, v roku 1839 za svätého a v roku 1871 za učiteľa Cirkvi. Jeho hlboké morálne úvahy, ktoré sa rozširovali s podporou Svätej stolice,

Od pondelka 16. júla do piatku 20. júla sa v Čičmanoch v Dome sv. Bystríka konala formačná škola zameraná na históriu a vývoj katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitbu príhovoru a učeníctvo. Na škole sa zúčastnilo viac ako 60 laikov z rôznych spoločenstiev, rehoľníkov i kňazov, vrátane redemptoristov a viacerých rodín s deťmi. Účastníci odišli zo školy povzbudení

Kráčanie s Bohom je kniha – svedectvo. Autor sa odhodlal otvoriť čitateľom svoje denníky, aby im odhalil svoj spôsob každodenného kontaktu s milovaným Bohom. Na pozadí rôznych všedných i mimoriadnych udalostí opisuje, ako sa v nich nielen učil vnímať Božiu prítomnosť a riadenie, ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával. S Bohom sa totiž dá hovoriť. Keď spolu s ním

Po vypuknutí Varšavského povstania, 6. augusta 1944 vojaci hitlerovskej armády zastrelili v hlavnom meste Poľska 30 redemptoristov. Boli to redemptoristi, ktorí bývali v kláštore na Karolkowej ulici: 15 pátrov, 9 bratia, 5 bohoslovci a jeden novic. V prvých dňoch povstania sa v redemptoristickom kláštore usadila skupina povstalcov. Pátri sa presťahovali do pivníc, kde poskytovali úkryt a pomoc obyvateľom mesta. 5. augusta boli

On Friday, October 13th, exactly 100 years after the last apparition at Fatima, the Mission in the Light of Fatima finished with a candlelight procession and a blessing of the missionary cross. The Mission took place in Bratislava, the capital of Slovakia. The team was led by Missionary of Mercy, Fr. Michal Zamkovský, who spoke over the course of eight

Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydalo ďalšiu knihu katolíckeho filozofa Petra Kreefta. "Skôr ako odídem" je zbierka múdrosti vytvorená pre jeho

Redemptoristky v Írsku vytvorili ikonu na Svetové dni rodín, ktoré budú od 21. do 26. augusta 2018 v írskom hlavnom

S radosťou vám oznamujeme, že sme rozšírili svoju prítomnosť na sociálnych sieťach. Ako prvá slovenská rehoľa sme na konci júla

Dňa 23. marca 1857 newyorský obchodný dom spoločnosti Eder Haughwout a spol. spustil prvý komerčne využívaný výťah na svete. Tento novátorský

Keď Ortulana di Offreduccio čakala prvé dieťa, často navštevovala neďaleký kostol, kde sa modlila za bezpečný pôrod. Jedného dňa, keď

(Sokaľ, Ľvov) 12. júla 2018 bol v meste Sokaľ za pomocného biskupa pre diecézu  Sokaľ-Žovkva konsekrovaný P. Petro Loza. Konsekrácia sa

10. augusta si pripomíname narodenie Friedricha Josepha Haassa, Božieho sluhu, "svätého doktora Moskvy". Prečítajte si, čo o ňom napísali napr.

Na sviatok spolupatrónky Európy, bosej karmelitánky sv. Terézie Benedikty z kríža, rodným menom Edity Steinovej vám ponúkame článok o tejto svätej

  Mnoho ľudí pozná dominikánsky rád starý osemsto rokov, jedno z desiatich najväčších rehoľných spoločenstiev na svete. Koľkí však vedia trocha

Najbližšie podujatia
aug
13
Po
18:00 Letná škola služby – Kežmarok
Letná škola služby – Kežmarok
aug 13 @ 18:00 – aug 21 @ 12:00
Od 13. do 21. augusta 2018 budú mladí zo spoločenstva Rieka Života organizovať Letnú školu služby v Kežmarku, ktorá tohto roku nahradí tradičné oázy či oázové letá. Jej cieľom bude pripraviť účastníkov na praktické aspekty služby v Cirkvi (najmä s ohľadom na prácu s mladými). Týmto spôsobom chceme priamo odpovedať na požiadavky účastníkov a pomôcť im postupne preklenúť neľahkú hranicu medzi časom formácie a časom služby.  
aug
25
So
6:15 Pešia púť k relikviám bl. mučení...
Pešia púť k relikviám bl. mučení...
aug 25 @ 6:15 – 17:00
Pešia púť k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku
Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 6. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018. Púť sa začne o 06:15 sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17:00.
sep
3
Po
17:30 Exercicie „Věda a víra – hledání...
Exercicie „Věda a víra – hledání...
sep 3 @ 17:30 – sep 7 @ 8:30
Pozývame vás na Exercicie s názvom „Věda a víra – hledání smyslu života“, cena 1860 Kč, Exercitátor: P. Josef Michalčík, CSsR. Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.
Najčítanejšie

„Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa

obr