DomovPosts Tagged "sv. Alfonz Mária de’ Liguori"

Prinášame vám plné znenie katechézy Benedikta XVI., v ktorej naviazal na cyklus venovaný modlitbe:Drahí bratia a sestry, na dnešný deň pripadá liturgická spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, redemptoristov, patróna študentov morálnej teológie a spovedníkov. Sv. Alfonz je jedným z najpopulárnejších svätcov osemnásteho storočia kvôli svojmu jednoduchému a bezprostrednému štýlu i kvôli svojej náuke o sviatosti zmierenia. V období silného rigorizmu, ktorý bol ovocím jansenistického vplyvu, odporúča spovedníkom, aby túto sviatosť vysluhovali ako prejav radostného objatia Boha Otca, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve neúnavne prijíma kajúceho syna.Dnešná spomienka nám ponúka príležitosť zastaviť sa

Čítať ďalej

(Pagani, Taliansko) Len malý počet z viac než 10 000 návštevníkov Alfonziánskeho múzea, sprevádzaných mladými dobrovoľníkmi, dokázal odolať pokušeniu stlačiť pár kláves čembala sv. Alfonza a počuť jeho zvuk, či aspoň zviesť s týmto pokušením boj. Tento starožitný nástroj je jedným z historických artefaktov, ktoré najviac pútajú pozornosť a prebúdzajú fantáziu pútnikov, ktorí sa často pýtali na jeho schopnosti. 28. marec 2018 sa stane pre komunitu mesta Pagani a pre všetkých ctiteľov sv. Alfonza mimoriadnym dňom: čembalo svätca uchovávané v Alfonziánskom múzeu bude znova môcť ponúknuť ľuďom tie isté zvuky a harmónie, aké sa rodili rukami, mysľou a srdcom sv. Alfonza. Ako uvádza brat Oreste Gregorio, čembalo bolo vyrobené v roku 1711. Spomínajú ho

Čítať ďalej

Redemptoristický historický inštitút nedávno vydal v taliančine druhý zväzok “Korešpondencie” sv. Alfonza. Prácu na tomto diele začal v deväťdesiatych rokoch už zosnulý P. Giuseppe Orlandi (1935-2013). Prvý zväzok sa podarilo vydať v roku 2004. Po tom, čo v roku 2013 zomrel na zákernú chorobu, v jeho práci pokračovali niektorí členovia Historického inštitútu, pričom rešpektovali ním zvolenú metodológiu práce. Tento zväzok pokrýva zásadne dôležité obdobie nášho rehoľného inštitútu. Nájdete v ňom listy od roku 1744, keď sa sv. Alfonz stal generálnym predstaveným, až po pápežské schválenie inštitútu (1749). Zaujímavými sú listy mapujúce  cestu pokusov o kráľovo schválenie na Bourbonskom dvore Neapolského kráľovstva

Čítať ďalej

Ikona Matky ustavičnej pomoci bola pravdepodobne namaľovaná na ostrove Kréta niekedy koncom 15. storočia. Kréta bola domovom prekvitajúcej školy ikonovej maľby, ktorej je táto ikona príkladom. [caption id="attachment_10645" align="alignnone" width="797"] Pravdepodobne najstaršia existujúca “Matka trpiaceho Boha” Cyprus 1192[/caption] Podľa legendy, ktorá s ňou súvisí, bola ikona Matky ustavičnej pomoci ukradnutá z kostola na ostrove Kréta talianskym obchodníkom, ktorý ju priniesol do Ríma. Po rôznych pokusoch ukryť krádež bola ikona umiestnená v kostole svätého Matúša na mieste, kde je dnes Via Merulana. Tu bola veriacim vystavená k úcte. Nie je možné odhaliť jej pôvod s istotou, ale autentickosť  jej pôvodu z Kréty je aspoň

Čítať ďalej