Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Príbeh Alfonzovej vianočnej piesne

Sviatky Narodenia Pána si nevieme predstaviť bez vianočných piesní či kolied. Na Slovensku máme veľa obľúbených, ktoré si v tomto období nielen radi vypočujeme, ale aj zaspievame. Na otázku, ktorá z nich je najobľúbenejšia, by sme dostali celý rad odpovedí. Keby sme sa na najobľúbenejšiu taliansku vianočnú pieseň opýtali v Taliansku, je takmer isté, že povedia: „Tu scendi dalle stelle“ („Z hviezd si zostúpil“). Je to tak slávna a obľúbená pieseň, že prakticky žiaden Talian, bez ohľadu na náboženstvo alebo religiozitu, si ju nepomýli – pozná aspoň jej melódiu a pár prvých slov. Ide o jednu z najslávnejších vianočných piesní (nielen) v Taliansku, spieva sa napríklad po polnočnej sv. omši v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Slávny operný skladateľ Giuseppe Verdi (1813 – 1901) v roku 1890 po sv. omši v kaplnke paláca Doria v Janove, kde žil, povedal: „Vianoce by bez ‘Tu scendi dalle stelle’, neboli Vianocami.“

Autorom tejto piesne je sv. Alfonz de Liguori (1696 – 1787). Hoci ho poznáme ako zakladateľa rehole redemptoristov, patróna spovedníkov a morálnych teológov, „učiteľa modlitby“ a ako kazateľa oddaného šíreniu evanjelia najchudobnejším a najopustenejším, môžeme ho vyhlásiť za básnika a hudobníka a aj za prvého svätého skladateľa – speváka.

 

To, že si Alfonz, narodený v Neapole, kolíske talianskej hudby a nádherných opier, zamiloval hudbu, neprekvapuje. Samotní Neapolčania sa považujú za najrozspievanejších ľudí na svete. Švajčiarsky redemptorista Théoule Rey-Mermet (1910 – 2002), známy predovšetkým Alfonzovým životopisom „Le saint du siècle des lumières: Alfonso de Liguori (1696–1787)”, napísal, že hudba bola pre nich druhým jazykom.

Hudobný talent Alfonz rozvíjal už od malička. Ako malý chlapec cvičil denne tri hodiny na čembale, nástroji podobnom dnešnému pianu, a ako dvanásťročný už tento nástroj ovládal majstrovsky. Obľúbené čembalo zanechal, až keď sa stal biskupom. Neskôr ako kňaz skomponoval mnoho známych piesní a učil ich ľudí počas ľudových misií. Niekedy využil známe melódie a vkladal do nich slová, ktoré obracali ľudské mysle a srdcia k Bohu. V tom prípade sa „Tu scendi dalle stelle“ veľmi podobá melódii, ktorú stále hrajú ambruzskí pastieri počas novény na Immaculatu a Vianoce. [1]

 

Rytina Dieťaťa Ježiš od sv. Alfonza v brožúrke Vianočná novéna z roku 1758

 

Inšpiráciu k napísaniu vianočnej piesne čerpal Alfonz počas pobytu v pustovni Santa Maria de‘ Monti v blízkosti Scala nad pobrežím Amalfi, kde si prišiel odpočinúť po namáhavej pastoračnej činnosti v máji 1730. Pri kontakte s pastiermi, s chudobným ľudom roztrúseným po okolí v idylickom prostredí, zložil slávny text „Quanno nascette Ninno“, a to v neapolskom dialekte, aby jej význam mohol pochopiť každý. Z tejto skladby potom pochádza vianočná pieseň „Tu scendi dalle stelle“. Pôvodnú pieseň nazvali „Per la nascita di Gesù“ a pod týmto názvom bola zverejnená v roku 1816.

K tejto piesni sa viaže príbeh, ktorý redemptorista P. Giuseppe Pavone (1736 – 1810) povedal Antoniovi Marie Tannoia (1727 – 1808), prvému Alfonzovmu životopiscovi. [2] Alfonz mal so svojimi spoločníkmi v decembri 1755 misie v Nola blízko Neapola, kde bol hosťom u dona Michela Zamparelliho. Don Michele počul krásnu pieseň o Dieťati Ježiš „Tu scendi dalle stelle“ a prosil Alfonza, aby mu dovolil urobiť si kópiu. On však nesúhlasil. Keď Alfonz išiel do kostola, rukopis nechal v miestnosti. Don Michele do nej vošiel a zo skladby si urobil kópiu. V ten večer Alfonz pred kázňou učil ľudí spievať túto pieseň. Kňaz stál na chóre a počúval. V jednej chvíli pri spievaní sa Alfonz zastavil a prestieral že zabudol text. Poslal miništranta z odkazom: „Choď, popros dona Michela, ktorý je na chóre a vo vrecku má text mojej piesne, povedz mu, nech mi ju prinesie, aby som mohol pokračovať.“

Don Michele sa pri tomto oznámení začervenal, ale keď videl, že svätec pokračoval v spievaní, nešiel tam, ani sa mu neodvážil večer ukázať. Svätec pre neho poslal a povedal mu: „Don Michele je to pravda, že je to len duchovná vec, ale neurobil si dobre, keď si pieseň odkopíroval.“ [3] Bola to prvá krádež piesne, ktorá bola neskôr preslávená na celom svete.

 

Sv. Alfonz, ospevovateľ Kristovho tajomstva: Vtelenia, Umučenia a Eucharistiae (Mostra alfonsiana, Pagani 2009)

 

Alfonzova vianočná pieseň nám ponúka kontempláciu Vtelenia, no nie chladne doktrinálnym spôsobom alebo vo forme prázdnej sentimentality. Hĺbka teológie sa tu spája s jednoduchosťou veršov a úchvatnosťou hudby. Každý sa stáva účastníkom najdôležitejšej udalosti v dejinách ľudstva. Každý je povolaný radovať sa s celým vesmírom a z celého príbehu. Pretože skrze Vtelenie prináša milosť, v záverečnom epilógu umožní – podľa proroctva – priateľstvo oviec a leva, „a pokoj medzi vlkom a jahňaťom“. Stručne povedané, „Tu scendi dalle stelle“ a „Quanno nascette Ninno“ predstavujú Božiu lásku, ktorá je koreňom Vianoc, ako intenzívnu výzvu milovať jediného pravého Boha, kde láska si vyžaduje lásku. [4]

Viktor Mišuth CSsR

 

Zdroj:

  1. Giovani Turco, Tu scendi dalle stelle e Quanno nascette Ninno. in : www.radicicristiane.it.
  2. Emanuela Catalano, Tu scendi dalle stelle. in : www.quicampania.it
  3. Celestino Berruti, Lo spirito di S. A. M.deLiguori. Posizione Originale Nota – Libro V, cap. 32/4d, pagg. 329-330.
  4. Giovani Turco, Tu scendi dalle stelle e Quanno nascette Ninno. in : www.radicicristiane.it

 

Papa Francesco,Tu scendi dalle stelle – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=46X-Bcqb7nQ

 

Quanno nascette Ninno – completo con testo – YouTube

 

Luciano Pavarotti – Tu Scendi Dalle Stelle | Christmas in Vienna ᴴᴰ – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=HzU9vVK51-Y

 

Andrea Bocelli – Tu Scendi Dalle Stelle – Live From The Kodak Theatre, USA / 2009 – YouTube

 

Príbuzné články:

Zostupuješ z hviezd

Duchovné piesne sv. Alfonza

Svätý Alfonz – umelec evanjelia

Saxofonista oživil hudbu sv. Alfonza a Liam Neeson jeho modlitby

Ohlasovanie cez grafitti

P. Damian Montes v Hlase Španielska

Karikaturista Orlando Busino

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved