Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Korešpondencia sv. Alfonza (1744 – 1752)

Redemptoristický historický inštitút nedávno vydal v taliančine druhý zväzok “Korešpondencie” sv. Alfonza. Prácu na tomto diele začal v deväťdesiatych rokoch už zosnulý P. Giuseppe Orlandi (1935-2013). Prvý zväzok sa podarilo vydať v roku 2004. Po tom, čo v roku 2013 zomrel na zákernú chorobu, v jeho práci pokračovali niektorí členovia Historického inštitútu, pričom rešpektovali ním zvolenú metodológiu práce.

Tento zväzok pokrýva zásadne dôležité obdobie nášho rehoľného inštitútu. Nájdete v ňom listy od roku 1744, keď sa sv. Alfonz stal generálnym predstaveným, až po pápežské schválenie inštitútu (1749). Zaujímavými sú listy mapujúce  cestu pokusov o kráľovo schválenie na Bourbonskom dvore Neapolského kráľovstva (1747). Prostredníctvom tejto korešpondencie je možné sledovať dejiny zakladania nových domov v danom období: Pagani (1742), Deliceto (1744) a Materdomini (1746).

Z listov dokážeme vycítiť vitalitu Kongregácie. Hoci v tom období bolo redemptoristov ešte pomerne málo, okrem toho, že boli úplne ponorení v misijnom apoštoláte, snažili sa postaviť štruktúry pre vnútorný život založením noviciátu a študentátu. Je možné sledovať zmenu lokalít pre formačné domy (Ciorani, Deliceto a Pagani) a postupný nárast členov Kongregácie. Z čítania korešpondencie sa dozvedáme, že medzi rokmi 1750 a 1752 naši spolubratia konali 117 ľudových misií okrem obnov a 25 duchovných cvičení.

Bohatstvo tohto zväzku tvorí 138 listov, ktoré napísal sv. Alfonz a 165 listov, ktoré sv. Alfonz dostal, spolu 303 listov. Kiežby tento zväzok korešpondencie dokázal predovšetkým v mladých redemptoristoch vzbudiť úctu k svojim koreňom.

Alfonso V. Amarante

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Diela sv. Alfonza – duchovná literárna klasika?

Konalo sa predstavenie „Likér dlhovekosti sv. Alfonza“

Svätý Alfonz: sprievodca mojím životom

Sv. Alfonz – umelec evanjelia

Duchovné piesne sv. Alfonza

Koleda „Zostupuješ z hviezd“ 

Sv. Alfonz – populárny autor, ktorý nenapísal román

Accademia Alfonsiana

Spicilegium Historicum – historický časopis rehole Redemptoristov

Academia Alfonsiana ponúka seminár o Amoris Laetitia

Diskusia o Alfonziánskej akadémii na kapitule

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved