Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Zvuky čembala sv. Alfonza sa po renovácii znova prebudili k životu, zaznejú na historickom koncerte

(Pagani, Taliansko) Len malý počet z viac než 10 000 návštevníkov Alfonziánskeho múzea, sprevádzaných mladými dobrovoľníkmi, dokázal odolať pokušeniu stlačiť pár kláves čembala sv. Alfonza a počuť jeho zvuk, či aspoň zviesť s týmto pokušením boj. Tento starožitný nástroj je jedným z historických artefaktov, ktoré najviac pútajú pozornosť a prebúdzajú fantáziu pútnikov, ktorí sa často pýtali na jeho schopnosti.

28. marec 2018 sa stane pre komunitu mesta Pagani a pre všetkých ctiteľov sv. Alfonza mimoriadnym dňom: čembalo svätca uchovávané v Alfonziánskom múzeu bude znova môcť ponúknuť ľuďom tie isté zvuky a harmónie, aké sa rodili rukami, mysľou a srdcom sv. Alfonza.

Ako uvádza brat Oreste Gregorio, čembalo bolo vyrobené v roku 1711. Spomínajú ho aj všetci životopisci, počínajúc Tannoiom, súčasníkom sv. Alfonza.

Romain Legros z Bologne, ktorý zdôraznil kvalitný zvuk tohto nástroja, ho zrenovoval v roku 1997. Taktiež odporučil, aby nástroj uchovávali na primeranom mieste. No predovšetkým by sa mala pravidelne udržiavať jeho výkonnosť a hrať by na ňom mali odborníci. To je jeden z dôvodov, prečo sme chceli zorganizovať túto udalosť.

Toto všetko bolo možné vďaka Tiberiovi Giuseppemu, ktorý pochádza z rodiny sv. Alfonza z vetvy Ercole de ‘Liguori, ktorý financoval ladenie nástroja. Ladenie bolo zverené do rúk Francoisa Paula Cioccu, odborníka na čembalá. Taktiež zabezpečí jeho presun z múzea do baziliky a späť.

Keďže táto udalosť sa odohrá bezprostredne pred Veľkonočným trojdním, prezentované budú piesne z pašií, ktoré skomponoval sv. Alfonz. Medzi nimi vyniká nádherný text „Piesne pašií alebo Duetu medzi dušou a Ježišom Kristom“.

Spev bude v prevedení zboru Alphonsian polyphonic choir, vedeným redemptoristom Paolom Saturnom. Na čembale hrá majster Nicola Salvati.

Fr. Luciano Panella

Predstavený komunity v Pagani

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

Súvisiace články:

Svätý Alfonz – sprievodca mojim životom

Sv. Alfonz – umelec evanjelia

Duchovné piesne sv. Alfonza

Koleda „Zostupuješ z hviezd“ 

Tu Scendi Dalle Stelle

Saxafonista oživil hudbu sv. Alfozna a Leam Neeson jeho modlitby

P. Damian Montes v Hlase Španielska

Karikaturista Orlando Busino

Ohlasovanie cez grafitti

Moderné portréty svätých

Talianske koncerty z Podolínca na CD

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved