DomovPosts Tagged "Michael Brehl"

28.-30. mája 2018 sa v Ríme uskutočnilo Zasadnutie Komisie pre prípravu strategického plánu pre komunikačné prostriedky a médiá Kongregácie redemptoristov. Stretnutie sa začalo príhovorom otca Michaela Brehla, generálneho predstaveného, trinástim účastníkom: štyrom z piatich členov Komisie nominovaných generálnym vedením z konferencií, trom generálnym konzultantom, generálnemu sekretárovi, sekretárovi pre evanjelizáciu, sekretárovi pre formáciu a trom členom Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. Hoci sa člen komisie Africkej konferencie nemohol zúčastniť tohto zasadnutia, Konferenciu zastupoval o. Nicolas Aoyuba z generálneho vedenia. Otec Michael vo svojom príhovore spomenul postavu sv. Alfonza ako človeka, ktorý bol veľmi vnímavý na to, čo sa okolo neho deje. Hovoril aj o tom, aká významná bola

Čítať ďalej

Prinášame vám rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov p. Michaelom Brehlom. Rozhovor vyšiel v roku 2012, v augustovom čísle časopisu Zrno. P. Michael Brehl hovorí o svojej duchovnej ceste, návšteve Slovenska, ako aj o stále aktuálnych otázkach v Cirkvi, o ohlasovaní radostnej zvesti, povolaní redemptoristu, ale i povolaní misionára laika. Príbuzné články: Prezentácie partnerov v misii na XXV. generálnej kapitule v Thajsku (10. november 2016) Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017) Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER

Čítať ďalej

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. konala mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly bolo schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava - Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie. Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa konala aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula bola poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho

Čítať ďalej