Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Robiť veci spoločne

Prinášame vám rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov p. Michaelom Brehlom. Rozhovor vyšiel v roku 2012, v augustovom čísle časopisu Zrno. P. Michael Brehl hovorí o svojej duchovnej ceste, návšteve Slovenska, ako aj o stále aktuálnych otázkach v Cirkvi, o ohlasovaní radostnej zvesti, povolaní redemptoristu, ale i povolaní misionára laika.

Robit veci spolocne 1

Robiť veci spoločne 2

Robiť veci spoločne 3

Robiť veci spoločne 4

Príbuzné články:

Prezentácie partnerov v misii na XXV. generálnej kapitule v Thajsku (10. november 2016)

Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017)

Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov

LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA
OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII
APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved