Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spomienka bl. Januára Sarnelliho (M. Brehl)

Dnes, 30. júna, s Cirkvou slávime spomienku blahoslaveného redemptoristu Januára Sarnelliho. Ponúkame vám list generálneho predstaveného redemptoristov Michaela Brehla:

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – solidarita a misia

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia!

Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobným v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcom a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní do zločineckých aktivít. Pri spomienke na tohoto svätca sa tiež modlime za tých a slúžme tým, ktorí sa zamotali do siete obchodovania s ľuďmi v dnešnom svete – počnúc Surinamom po Brazíliu a subsaharskú Afriku, od Thajska po Filipíny, naprieč Severnou Amerikou a Európou. Vieme, že toto vykorisťovanie našich sestier a bratov pokračuje na každom kontinente. Postihuje tých, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním. Zotročí mnohých, ktorí sa snažia vymaniť z chudoby a hladu. Mnoho domorodých národov a iné skupiny ľudí, ktoré sú často vylúčené, alebo marginalizované dominantnými kultúrami vo svojej spoločnosti, sa stávajú ľahkými obeťami tých, ktorí ich prenasledujú.

Na pochopenie nášho brata Januára Sarnelliho je dobre započúvať sa do jeho vlastných slov:

„Ktokoľvek sa pozerá na blížneho ľudskými očami, posúdi túto osobu ako nehodnú, nenávistnú a pyšnú. Ako niekoho nestáleho, niekoho, kto je na obtiaž, a kto odpudzuje, niekoho, kto je nepriateľom, prenasledovateľom a konateľom zla. Ľudské srdce má tendenciu k neláske k druhému, k pohŕdaniu voči človeku a k zlým rečiam o tom druhom, k podceňovaniu človeka…

Avšak keď človeka oživuje viera a keď kontempluje blížneho očami viery, druhá osoba sa zrazu javí úplne inak ako predtým. Človek objaví blížneho, ktorý je hoden úcty, niekoho, kto dokáže pomôcť, kto si zaslúži súcit, niekoho, kto je milovaný… Pozri sa na blížneho očami viery a vnímaj ho očami viery… uvidíš obraz Najsvätejšej Trojice.“ (Il Christiane diretto, ‘della Carita’, 1743)

Blahoslavený Január, náš spolubrat, nás učí, že práca pre spravodlivosť musí viesť k transformácii spoločnosti a jej štruktúr. Pre túto službu spravodlivosti a transformácie je potrebná spiritualita. Predovšetkým je zásadná spiritualita, ktorá je zakorenená v Božom Slove a sociálnych štúdiách. Január bol lídrom v tejto integrácii, ďaleko predbehol svoju dobu. Uvedomoval si tiež fundamentálnu hodnotu vzdelania, dôstojnej práce, ktorá rešpektuje osobu, a spolupráce medzi náboženskými, kultúrnymi a civilnými autoritami a všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Nech nám blahoslavený Január pomáha svojím svedectvom, slovami a spismi. Nech nás jeho modlitba inšpiruje pracovať na tom, aby sa skončilo obchodovanie s ľuďmi a aby všetci naši blížni požívali úctu a rešpekt.

Váš brat vo Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Zdroj

Príbuzné články:

Blahoslavený Január Mária Sarnelli (Ivel Mendanha)

Životopis bl. Januára Sarnelliho

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved