Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi dnes oslavujú ukrajinských mučeníkov (list generálneho predstaveného)

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia!

“Kto vytrvá do konca, bude spasený” (Mt 10,22)

Dnes si spomíname na ukrajinských mučeníkov, štyroch redemptoristov a mnohých mužov a ženy, ktorí zomreli za vieru počas sovietskeho prenasledovania v rokoch 1939-1989. Ich svedectvo Vykupiteľovi nás inšpiruje vytrvať v solidarite a misii dnešnému zranenému svetu.

V skutočnosti dnes Ukrajina trpí kvôli hrozným dôsledkom vojny a násilia. V modlitbe za mier aj my prejavujeme solidaritu voči mierotvorcom, ktorí zápasia o vyriešenie súčasného konfliktu.

Nech príhovor blahoslaveného Mikuláša, Vasiľa, Zenona a Ivana, ako aj príhovor mnohých ďalších, ktorých mená sú známe len Bohu, sprevádza ukrajinský ľud a všetkých, ktorí znášajú prenasledovanie a násilie vo svojom zápase o mier!

Váš brat vo Vykupiteľovi,

Michael

Copiosa Apud Eum Redemptio.

27. júna 2001 pápež Ján Pavol II. blahorečil skupinu mučeníkov ukrajinskej cirkvi.  Medzi nimi boli 4 redemptoristi: biskup Mikuláš Čarneckyj  (1884-1959), biskup Vasiľ Vsevolod Velyčkovskyj (1903-1973), páter Ivan Ziatyk (1899-1952), a páter Zynovij (Zenon) Kovalyk (1903-1941).

Zdroj (Krátené)

Bl. Ivan Ziatyk (krátky životopis)

Bl. Vasiľ Velyčkovskyj (krátky životopis)

Bl. Mikuláš Čarneckyj (krátky životopis)

Bl. Zynovij Kovalyk (krátky životopis)

 

Príbuzné články:

Blahoslavení španielsky mučeníci

P. Mastiliak v procese blahorečenia

Provincia Yorkton slávila bl. Vasiľa Veličkovského

Bl. Vasiľ Veličkovský patrónom väzenskej služby na Ukrajine

Výročie blahorečenia redemptoristu Petra Dondersa

Sv. Ján Neumann

Svätý Gerard

Blahoslavený Gašpar Stanggassinger

Blahoslavený František Xaverský Seelos

Moderné portréty svätcov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved