Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pred dvoma rokmi vznikla nová provincia Bratislava – Praha

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. konala mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly bolo schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava – Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie.

Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa konala aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula bola poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho predstaveného P. Michaela Brehla zo dňa 13. 9. 2016 dňom 13. 2. 2017 zanikajú obidve jednotky (1600 a 1603) a k rovnakému dátumu  vznikla nová provincia Bratislava-Praha (5800). Bola to zároveň aj prvá kapitula novej provincie.

Na kapitulu prišiel aj generálny predstavený Kongregácie P. Michael Brehl a koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. Aktívne sa kapituly zúčastnil aj P. Metod Lukačik, viceprovinciál jednotky Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou novovzniknutej provincie. Svoje zastúpenie mali aj laické spoločenstvá, ktoré sú partnermi v misii redemptoristov.

TS TKKBS

Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha

Ďalšie fotografie zo svätej omše pri ktorej bola inagurovaná provincia Bratislava – Praha

Autor fotografií: Pavel Kováč

Príhovor otca generála, Michaela Brehla, ktorý mal na sv. omši na začiatku Provinciálnej kapituly 13. 2. 2017, nájdete TU.
Príbuzné články:
Provincia redemptoristov Bratislava – Praha si zvolila svoje vedenie
Správa o kapitule v TV LUX – 4,32 min

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved