Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zasadnutie Komisie pre prípravu strategického plánu pre komunikačné prostriedky a médiá

28.-30. mája 2018 sa v Ríme uskutočnilo Zasadnutie Komisie pre prípravu strategického plánu pre komunikačné prostriedky a médiá Kongregácie redemptoristov. Stretnutie sa začalo príhovorom otca Michaela Brehla, generálneho predstaveného, trinástim účastníkom: štyrom z piatich členov Komisie nominovaných generálnym vedením z konferencií, trom generálnym konzultantom, generálnemu sekretárovi, sekretárovi pre evanjelizáciu, sekretárovi pre formáciu a trom členom Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. Hoci sa člen komisie Africkej konferencie nemohol zúčastniť tohto zasadnutia, Konferenciu zastupoval o. Nicolas Aoyuba z generálneho vedenia.

Otec Michael vo svojom príhovore spomenul postavu sv. Alfonza ako človeka, ktorý bol veľmi vnímavý na to, čo sa okolo neho deje. Hovoril aj o tom, aká významná bola pre neho komunikácia. O čom kázať, komu a akým spôsobom, to sú základné otázky v oblasti pastoračnej starostlivosti, ktoré nám Alfonz zanechal. Kázal vždy jednoducho a v reči ľudu. Keď už sv. Alfonz nemohol kázať, začal písať knihy. To boli pre neho najdostupnejšie médiá, cez ktoré mohol efektívne komunikovať s ľuďmi. „Dnes, po XXV. generálnej kapitule, keďže sme v procese definovania misijných priorít a apoštolských priorít aj v príprave celej kongregácie na reštrukturalizáciu, musíme mať na pamäti príklad sv. Alfonza.

Workshop Mons. Paula Tigheho, Sekretára Pápežskej rady pre kultúru, na tému „Cirkev v digitálnej kultúre: výzvy a príležitosti“ podnietil zaujímavú diskusiu. Tohto workshopu sa zúčastnili aj ďalší bratia redemptoristi, a dokonca aj študenti Alfonziánskej Akadémie, na ktorej sa konalo toto stretnutie.

Pracovnej skupine bol predstavený aj Manuál pre komunikáciu a médiá, v ktorom sa hovorí o význame a potrebe strategického plánu pre Kongregáciu a poskytuje usmernenia pri príprave strategického plánu, ktorý zapája Kongregáciu na troch úrovniach: centrálnej, konferenčnej a jednotkovej.

Plánovanie Stratégie sa istým spôsobom dotýka celej Kongregácie a bude úlohou nielen pre komisiu, ale aj pre konferencie.

 

Zdroj: cssr.news

Krátený preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved