Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Jozef Mihok dnes na TV Lux

Dnes, 4. októbra o 21:30 hod. vás pozývame pozrieť si dokumentárny film o redemptoristovi pátrovi Jozefovi Mihokovi.

Páter Jozef Mihok CSsR je členom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov. Pôsobí vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Patrí medzi ôsmich rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva. Má vyštudovanú katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Je zakladateľom katolíckeho tímu Návrat domov. Podieľal sa na organizovaní a vedení medzinárodných škôl evanjelizácie, školy rozvoja tvorivosti a školy vodcovstva. Bol koordinátorom Bratislavských misií 2010. Je jedným zo zodpovedných za kurz Objav Krista na Slovensku.

Príbuzné články:

Misionári milosrdenstva pokračujú vo svojej službe

Relácia o redemptoristoch v Banskej Bystrici (Radvaň – TV LUX)

P. Mihok v relácii o Dobrom spovedníkovi

P. Mihok v Ríme počas Turíc 2016

P. Mihok viedol duchovné cvičenia pre seminaristov (október 2016)

P. Mihok na kolokviou o spoločenstvách a charizmách v Badíne (2017)

P. Jozef a Rieka Života na Godzone konferencii (apríl 2016)

P. Mihok na Godzone 2015

Shekinah v Sebedraží (máj 2017)

Shekinah v Sučanoch (apríl 2017)

Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017)

Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017)

P. Mihok s tímom na Ukrajine
Shekinah na misiách v Detve

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved