Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Ku kongregácii mám veľkú náklonnosť,” hovorí austrálsky biskup – redemptorista Paul Bird

Austrálsky redemptoristický biskup Paul Bird sa na internetovej stránke Katolíckej cirkvi v Austrálii www.catholic.org.au krátko zdôveril aké to je byť biskupom redemptoristom. Je jedným z vyše 50 biskupov redemptoristov. 
 
 
Bol som požiadaný o niekoľko úvah o tom aké to je byť redemptoristom a zároveň biskupom. V prvom rade by som chcel ponúknuť zopár postrehov o tom ako to, že som sa stal biskupom, ovplyvnilo môj vzťah ku kongregácii redemptoristov. Niekoľko mesiacov po biskupskej vysviacke sa ma jeden z mojich spolubratov redemptoristov opýtal, ako vnímam ten prechod z redemptoristickej komunity do života biskupa, ktorý už takúto komunitu vlastne nemá. Odpovedal som, že navštevujem komunitu redemptoristov, aby som slávil spomienky svätých redemptoristov a stále sa tam cítim ako doma. Hoci v istom zmysle som od komunity už vzdialený, lebo sa už nezúčastňujem na kapitulách a nie som zapojený do každodenných diskusií a rozhodovaní. Súhrnne môžem povedať, že sa ďalej cítim skutočným redemptoristom, ale bez špecifických povinností, ktoré sú spojené so životom v kongregácii. Môj spolubrat vtedy povedal: „Redemptorista bez špecifických povinností, podobne ako  väčšina spolubratov!”

V poslednej dobe som častejšie uvažoval o svojom vzťahu k mojej kongregácii redemptoristov. Napadol mi obraz starého otca. Vo vzťahu ku kongregácii sa vidím ako starý otec. Ku kongregácii mám veľkú náklonnosť. Rád prichádzam na rôzne stretnutia redemptoristickej rodiny, ale v kongregácii nemám priamo povinnosti. Môj brat Maurie má deväť vnúčat. Je to veľmi oddaný starý otec. Najradšej trávi čas so všetkými svojimi vnúčatami. Uvedomuje si však, že za nich nenesie prvotnú zodpovednosť, tá patrí ich matkám a otcom. Maurie sa len môže tešiť z toho, že je láskavý starý otec. Cítim niečo podobné vo vzťahu k redemptoristom – ponúkam im podporu a povzbudenie v apoštolských činnostiach.

Takto nejako sa po biskupskej vysviacke zmenil môj vzťah s mojou kongregáciou. Možno sa pýtate, ako to, že som redemptorista, ovplyvňuje moju službu biskupa. Myslím si, že vo veľmi veľkej miere. V Konštitúciách redemptoristov sa nachádza jedna časť, ktorá dáva obraz ideálneho redemptoristu. Je to ideál, ktorý som ako redemptorista vstrebával vyše 46 rokov svojho života. Konštitúcia 20 opisuje ideálneho redemptoristu misionára takto:

Silní vo viere, radujúc sa v nádeji, horliví v láske, planúc horlivosťou, pokorne zmýšľajúc a zotrvávajúc na modlitbách, redemptoristi ako apoštolskí mužovia a opravdiví žiaci svätého Alfonza s radosťou nasledujú Krista Spasiteľa, majú podiel na jeho tajomstve a ohlasujú ho evanjeliovou prostotou tak života, ako reči, a sebazaprením a stálou pripravenosťou na ťažké úlohy prinášajú ľuďom hojné vykúpenie.

Toto je opis redemptoristu misionára. Teraz to čítam ako vzor redemptoristu misionára – biskupa. Sú tam prvky, ktoré sa môžu vzťahovať na všetkých biskupov: „Silní vo viere, radujúc sa v nádeji, horliví v láske, planúc horlivosťou, pokorne zmýšľajúc a zotrvávajúc na modlitbách, biskupi hlásajú Kristovo evanjelium.” Zároveň sú tam tiež veci, ktoré sa týkajú osobitne redemptoristickej misie napr. odkaz na sv. Alfonza de Liguori. Spomína sa tam aj ochota zrieknuť sa seba samých, aby sme mohli robiť to podstatné, hlásať evanjelium jednoduchosťou života a jazyka. Je to pozvanie k jednoduchému štýlu života a k jednoduchým slovám. Nakoniec je tam uvedené „hojné vykúpenie” – je to časť hesla Kongregácie redemptoristov: „Hojné je u neho vykúpenie.” V tomto zmysle moje redemptoristické povolanie dáva určitý štýl môjmu biskupstvu. Keď to zhrniem, odkedy som sa stal biskupom, zmenil sa môj vzťah s mojou Kongregáciou redemptoristov, ale cítim sa redemptoristom. To, že som redemptorista má vplyv na to akým som biskupom. Modlím sa, aby som mohol byť naďalej pravým redemptoristom misionárom biskupom, prinášajúcim ľuďom hojné vykúpenie.

Biskup Paul Bird CSsR, ordinár Ballarat v Austrálii

Biografická poznámka: 

Biskup Bird sa narodil v roku 1949 v Newcastle v Novom Južnom Welse v Austrálii. Do kongregácii redemptoristov vstúpil v roku 1968, za kňaza bol vysvätený v roku 1975. Pracoval ako ľudový misionár, študoval liturgiu na Catholic University of America vo Washingtone v USA. Po návrate do Austrálie hlásal ďalej ľudové misie a prednášal v Austrálii, Singapure, Malajzii a Samoe. V roku 2008 sa stal predstaveným provincie Austrália – Nový Zéland (Austrália, Nový Zéland, Filipíny, Singapur a Malajzia). Za biskupa bol vysvätený v roku 2012. Pápež Benedikt XVI. mu zveril diecézu Ballarat v austrálskom štáte Viktória.

Na Slovensku vzišli z radov redemptoristov dvaja biskupi: Vladyka Mons. Milan Chautur bol za biskupa vysvätený v r. 1992 a Mons. Róbert Bezák v r. 2009. 

foto: www.cssr.news

Príbuzné články:

Deň podpory misionárskeho povolania 

Biskupi – redemptoristi

Svätý Alfonz – biskup

Kardinál Joseph Tobin

Kardinál Tobin vyvíja úsilie pomôcť mužovi čeliacemu deportácii

Vicente de Paula Ferreira CSsR novým biskupom v Belo Horizonte (Brazília)

Brazílsky pomocný biskup z Aparecidy, Nicoli Darci o morálnej kríze v Brazílii 

Arcibiskup z irackého Erbilu na Svetových dňoch nládeže v Krakove 

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Prebieha blahorečenie argentínskeho biskupa – redemptoristu Jorgeho Gottaua

Francisco de Assis dos Santos biskupom v Brazílii

Volodymyr Hruza biskupom na Ukrajine

Michal Bubnij biskupom na Kryme 

Zenildo Liuz Pereira da Silva biskupom v Brazílii

Noel Antonio Londoño Buitrago bráni oblasť v Anioquii (Kolumbia) 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved