Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovní obnova studentů – redemptoristů z Bratislavy

V pátek 23.11.2018 v klášteře redemptoristů v Tasovicích začala duchovní obnova studentů – redemptoristů, kteří se studiem filosofie a teologie v Bratislavě připravují na své misijní poslání. Obnovou je provázel P. Josef Michalčík tématem o modlitbě a její potřebě v řeholním životě.

Večerní program začal společnou večeří, kdy studenti měli možnost konzumovat dobroty uvařené P. Janem Sokulským, který je vyhlášeným klášterním gurmánem, kuchařem a administrátorem farnosti v jedné osobě.

Po večeři následovaly společné vešpery a adorace eucharistického Ježíše. Obnova také spočívala v prožívání bratrského společenství, kdy si studenti mohli popovídat o misijní pastoraci v Čechách.

V sobotu program pokračoval ranním modlitbou v 7:30, snídaní a následnou přednáškou o modlitbě v řeholním životě.

Pak byl prostor pro tichou osobní modlitbu, svátost smíření a mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa. Po mši svaté se studenti s místními redemptoristy rozloučili. Věříme, že se u nás studenti ukážou častěji a že je budou moci poznat i naši farníci.

P. Josef Michalčík

Príbuzné články:

Stretnutie komisie so študentmi v Bratislave

Redemptoristi plánovali medzinárodný noviciát

Prvé dva mesiace v noviciáte v Poľsku

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved