V nedeľu, 20. mája 2018, sa pod vedením tímu P. Michala Zamkovského začali ľudové misie vo farnosti Hriňová. Trvať budú do nedele, 27. mája. Všetkých srdečne pozývame. Farnosť Hriňová v TV Lux       To, že vo farnosti práve prebiehajú ľudové misie, sa v pondelok 21.5. mohli dozvedieť aj žiaci oboch základných škôl v Hriňovej. Program pre nich pripravili laickí misionári zo spoločenstva Shekinah pod vedením p. Jozefa Mihoka. Deti boli pozvané aj na ďalší program misií v kostole - detské sv. omše, sv. spoveď a stretnutie s mládežou.   Príbuzné články: Misijný plán 2018 Horné Obdokovce (január/február 2018) Misie Veľký Šariš (február 2018) Misie vo farnosti

Čítať ďalej

Keď matka objíme svojho syna, jej objatie je viditeľným a hmatateľným prejavom jej lásky voči nemu. Svojmu synovi ním hovorí: „Ľúbim ťa.“ Keď študent medicíny ukončí školu, diplom, ktorý dostane, je viditeľným a hmatateľným znakom pravdy, ktorú inak nevidno. Tento diplom všetkým hovorí: „Tento človek má dostatočné vzdelanie a skúsenosti na to, aby začal pracovať ako lekár.“ Na tomto obraze môžeme pochopiť, ako Duch Svätý účinkuje vo sviatostiach. Všetkých sedem sviatostí využíva viditeľné veci: vodu, olej a soľ pri krste, chlieb a víno pri Eucharistii, vkladanie rúk a krizmu pri birmovaní. Všetko sú to viditeľné znaky, ktoré hovoria o vnútornom účinkovaní Ducha Svätého v našom živote. Tieto znaky sa však mocou

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname výročie narodenia svätého Kamila de Lellis (1550-1614), zakladateľa rehole kamiliánov. Prinášame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 32-34): Aj my môžeme ukázať rovnakú tvár milosrdenstva ako Kristus, ktorý stelesnil pohľad, akým sa na každého človeka pozerá Otec. To však závisí od toho, či predtým budeme alebo nebudeme kontemplovať Ježiša. Táto kontemplácia nás potom bude pohýnať k tomu, aby sme sa s ním stotožnili. Presne takto konal svätý Kamil de Lellis. Nielenže chcel to najlepšie pre svojich pacientov – a to až tak, že sa chcel o všetko v nemocnici postarať sám –, ale predovšetkým od seba i od svojich spolupracovníkov

Čítať ďalej

25. mája 1871 v Ríme vzniklo Bratstvo Matky ustavičnej pomoci a sv. Alfonza. Pri tejto príležitosti vám ponúkame zamyslenie pátra Rastislava Dluhého o Matke ustavičnej pomoci, patrónke redemptoristov: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-U7kZUeFitw[/embed] Príbuzné články: 152. výročie verejného uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci Aké posolstvo od Boha odovzdáva ikona mne? Pôvodom z Kréty? Sv. Ján Pavol II. o svojom vzťahu k Matke ustavičnej pomoci (Rím, 20. jún 1991) Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl) Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017) Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci

Čítať ďalej