Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

P. Jozef Mihok a spoločenstvo Shekinah na stretnutí v Trenčíne

Na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, dňa 24. mája, bol pozvaný  P. Jozef Mihok s trojčlenným tímom zo spoločenstva Shekinah  slúžiť v Trenčíne, v Kostole sv. rodiny, spolu so spoločenstvom Južania. Stretnutie začalo sv. omšou, ktorú celebroval páter Jozef a pokračovalo chválami s prednáškou o živote v Duchu Svätom. P. Jozef vo svojej prednáške poukázal na tri zvolania, ktoré Duch Svätý volá v živote kresťana – Abba Otče (Rim 8,15), Ježiš je Pán (1Kor 12,3) a Marana Tha (Zjv 22,17) – a ako Duch tuží konať v každodennom živote kresťana. Dvaja členovia spoločenstva Shekinah svedčili o tom, ako ich Duch Svätý oslobodzuje od smútku, beznádeje a dáva im odvahu vykročiť a plniť Božiu vôľu. Cestou späť do Radvane sme navštívili komunitu Redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. P. Miloš Pizovka nás previedol týmto kláštorom a v krátkosti nám predstavil jeho históriu. Celý tento večer bol pre nás veľkým požehnaním a povzbudením.

Soňa Haršániová, Spoločenstvo Shekinah

 

Príbuzné články:

Duchovná obnova v ukrajinskom Starokonstatynove

P. Mihok a jeho tím viedli obnovu na Ukrajine

Duchovná obnova pre farnosť v Kazachstane

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved