Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018máj (Page 3)

Dnes je výročie posviacky kostola sv. Alfonza v Ríme, kde je aj originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol posvätený 3. mája 1871. Kostol sv. Alfonza v Ríme v ktorom je aj originálny obraz Matky ustavičnej pomoci je považovaný za neobjavený poklad v Ríme. Tento chrám je titulárnym kostolom londýnskeho kardinála Nicholsa. P. Nicholas Schofield, archivár londýnskej diecézy Westminster o ňom napísal krátky článok. Rímsky kostol Najsvätejšieho Vykupiteľa a Svätého Alfonza na Via Merulana bol v januári 2014 pridelený londýnskemu kardinálovi Vincentovi Nicholsovi. Stal sa jeho titulárnym chrámom. Kostol však nie je jednou zo starobylých bazilík, kam sa pútnici hrnú v tisícoch. V skutočnosti sa nachádza

Read More

Dnes si pripomíname narodenie svätého Leopolda Mandića. Prinášame vám článok o tomto svätom z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Svätý Leopold Mandić (1866 – 1942) Leopolda Mandića, kapucínskeho mnícha chorvátskeho pôvodu, ustavične obliehali kajúcnici prúdiaci do jeho spovednice. Približne tridsať rokov strávil desať až pätnásť hodín v ústraní svojej spovednice, ktorá sa podobala na kobku. Spovedal a v Božom mene odpúšťal hriechy. Kvôli jeho malej postave a pokornému prístupu ho niektorí podceňovali – vrátane jeho vlastných spolubratov kapucínov. Hovorievali o ňom: „Je to nevzdelaný spovedník, je príliš zhovievavý a rozhrešuje všetko bez akéhokoľvek rozlišovania.“ Niektorí ho dokonca posmešne volali: Frate assolve-tutti („Brat rozhreš-všetkých“). No

Read More

Po posledných inštrukciách svojim učeníkom Ježiš vystupuje do neba (porov. Mk 16,19). Avšak «nenechal nás v našom biednom položení» (porov. pref.); vo svojej ľudskosti vzal so sebou ľudí do blízkosti Otca a tak poukázal na konečný cieľ nášho pozemského putovania. Sv. Lev Veľký vysvetľuje, že týmto tajomstvom «je zjavená nielen nesmrteľnosť duše, ale aj nesmrteľnosť tela. Dnes sme boli naozaj nielen potvrdení ako vlastníci neba, ale sme aj vstúpili v Kristovi do výšok» (De Ascensione Domini, Tractatus 73, 2.4: CCL 138 A, 451.453). Vystúpenie do neba nebolo akýmsi cestovaním v čase a priestore. Neznamenalo vzdialenie sa od zeme a nové prebývanie

Read More

Komunita Chantier Malele (Kongo) vyjadruje svoju vďačnosť redemptoristom a „Misean Cara“ (Misean Cara podporuje rozvojovú prácu írskych misionárov po celom svete, aby odstránila chudobu a zmiernila nerovnosť) za podporu pri budovaní novej pôrodnice, ktorá vzdeláva zdravotných pracovníkov a podporuje Emergency C-Section Kits. Táto misia patrí pod COREAM (Konferenciu redemptoristov Afriky a Madagaskaru) a tiež „Red Communications“ (Redemptorist Communications je komunikačným nástrojom a publikačnou službou provincie Dublin a írskych redemptoristov). [caption id="attachment_17959" align="alignnone" width="2048"] Otec Gerry O´Connor je rád, že môže byť s Rose a Gawitou. Rose s dvojčatami so Simbom a Nzuzi a Cawita so Simarui. Rose i Gawita profitovali zo služby Emergency C-Section Kits, ktorú poskytujú

Read More

Vo veľkonočnom období sa kresťania po celom svete modlia modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“. Takýmto spôsobom, spolu s nebeskou Matkou, vyjadrujú radosť zo zmŕtvychvstania jej milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý premohol smrť a všetkým ľuďom otvoril bránu Božieho kráľovstva. Túto radosť Pánovho zmŕtvychvstania som tento rok prežíval zvláštnym spôsobom. Dostal som príležitosť vypomôcť v Saratovskej diecéze. Moja služba v diecéze trvala 2 týždne, a to od 19. 4. 2018 do 3. 5. 2018. Na výpomoc ma pozval vdp. Ondrej Slávik, ktorý v nej pôsobí na misiách od roku 2016. Katolícka Cirkev v Rusku, ktoré má rozlohu 17 100 000 km2, má jednu

Read More

(Bella Vista, Paraguaj) Redemptoristická provincia Paraguaj oslavovala 28. apríla 2018 osemdesiate ôsme výročie prítomnosti redemptoristov v tejto krajine a prvej svätej omše, ktorú v krajine slúžil redemptorista. Spolu s oslavou výročia sa konala aj kňazská vysviacka diakona Fernanda Javiera Centuria Sanabriu a slávnostné uvedenie steny presbytéria. 28. apríla 1930 Francisco Mohr prekročil hranice Bela Vista – Brazílie, aby navštívil kostol Bella Vista Norte v Paraguaji, stretol sa s ľuďmi a prisľúbil, že na druhý deň odslúži svätú omšu. Takže 29. apríla 1930 redemptorista slúžil prvú omšu pre ľudí v Paraguaji. Brat Francisco Mohr o tejto udalosti píše v liste provinciálovi: „Navštívili sme nádherný kostol v Belle Viste, v Paraguaji“. V súčasnosti je rehoľa v siedmich diecézach,

Read More

Prvá z dvoch Generálnych vizitácií v nemecky hovoriacom priestore sa uskutočnila 23. – 27. apríla 2018 v Neustadte v Nemecku. Účastníkov bolo 37. 32 z provincie St. Clemens (z Nemecka, Holandska a Švajčiarska) a 5 z provincie Viedeň-Mníchov (z Nemecka a Rakúska). Spolu s dvoma spolubratmi z Indonézie, ktorí pracujú v provincii St. Clemens bolo zastúpených päť národností. Prítomní boli aj spolupracovníci a ďalší. Vizitátormi boli pátri Piotr Chyla z Inštitútu pre spiritualitu,  člen rady Konferencie Európa a  Alberto Eseverri z generálneho vedenia. V prvý deň vizitácie sa ukázalo, že Kongregácia má pre nadchádzajúce roky veľké ambície, že generálne vedenie si bude musieť vysúkať rukávy a mnoho sa bude vyžadovať od jednotlivých častí Kongregácie. A to v duchu misijnej vízie Generálnej

Read More

  Ikona a ja sr. Mária Sidorová OSsR S ikonou Matky ustavičnej pomoci som sa prvýkrát stretla v kostole v Gaboltove, ktorá sa tam ocitla tesne po tom, čo správu farnosti prebrali pátri redemptoristi. V tom čase som veľa o tej ikone nevedela, ani som nechápala, prečo ju tam redemptoristi umiestnili. Dnes už rozumiem, že redemptoristi len verne zachovali to, čo im pápež Pius IX. pred 150 rokmi prikázal – rozšírili úctu k ikone Matky ustavičnej pomoci aj v našej farnosti. Už samotné pomenovanie tejto ikony vyjadruje obrovskú pravdu o Panne Márii a síce, že ona je Matkou, ktorá nám neustále pomáha. Preto niet

Read More

Vydavateľskú činnosť redemptoristov Predstavuje editor Marián KOVÁČIK pre Literárne informačné centrum (r. 2007) Editor: Marián KOVÁČIK, odpovedá na naše otázky Vznik: 1999 Zameranie, profilové edície: Vydavateľstvo vzniklo účelovo, keď sa rehoľa redemptoristov (tak ľudovo volajú členov Kongregácie) rozhodla vydávať slovenskú verziu amerického časopisu The Word Among Us, ktorý od roku 1999 vychádza ako mesačník pod názvom Slovo medzi nami. Časopis je určený ako duchovná pomôcka pre veriacich ľudí, ktorí túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom a hľadať cesty pre svoju službu Cirkvi i svetu. Jeho špecialitou sú rozjímania na každý deň podľa biblických textov, ktoré sa daný deň čítajú pri svätej omši. Od začiatku vydávania náklad nášho

Read More

Pátrovi Jánovi Janokovi bola spolu s ďalšími trinástimi príslušníkmi PTP udelená Pamätná medaila ministra obrany III. stupňa. Medailu v mene pátra Jána Janoka prijal P. Viktor Mišuth. Pezinok – Pietna spomienka, 19. 4. 2018 V Pezinku sa 19. apríla konala pietna spomienka na príslušníkov PTP pri príležitosti 5. výročia odhalenia pamätnej tabule PTP v Pezinku. Program sa začal svätou omšou v Dolnom kostole, ktorú celebrovali Mons. Bartolomej Juhás SDB a P. Viktor Mišuth CSsR. Po sv. omši nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli za účasti Čestnej stráže a Vojenskej hudby OS SR. Následne Melánia Hájiková predniesla báseň Jána Onda a postupne sa prihovorili: plk. Radoslav Ivančík, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, František Vaczula, bývalý

Read More
close

Zdieľajte príspevok..