Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018máj (Page 2)

Karikaturista Orlando Busino (nar. 1926 v Binghamtone, New York) je americký výtvarník, ktorého kreslené vtipy a komiksy vychádzali v časopisoch McCalls, Reader’s Digest, Good Housekeeping, Saturday Evening Post a mnohých ďalších robil aj karikatúry pre redemptoristov. V 60. rokoch pracoval pre vydavateľstvo Archie Comics, kde tvoril obálky, ilustrácie a príbehy pre komiksový časopis Tales Calculated To Drive You Bats (Príbehy, ktoré vás privedú do šialenstva). Tieto práce boli znovu vydané v sérii Archie’s Madhouse (Archieho blázninec). V rokoch 1965, 1967 a 1968 dostal za svoje dielo ocenenie „Gag Cartoon Award“ Národného združenia karikaturistov. Medzi jeho najznámejšie diela patrí „Gus“, dlhoročná komiksová séria o veľkom psovi, ktorá vychádzala v časopise

Read More

V sobotu 12. mája 2018 sa začali vo farnosti sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach ľudové misie pod vedením p. Ivana Flimela.  Trvali do 20. mája 2018. V sobotu pri zahájení misií v našej farnosť p. Ivan v úvode poprosil všetkých o modlitbu za misie v našej farnosti a robil tak každý deň – len vďaka vytrvalej modlitbe za misie môže nastať zmena k lepšiemu v srdciach jednotlivcov i v celej farnosti. V úvodnej misijnej kázni hovoril o tom, ako Ježiš robí k nám prvý krok, prichádza pred dvere nášho srdca, klope a čaká, či mu otvoríme, kľučka sa nachádza len na našej

Read More

Peruánsky redemptorista P. Walter Malca Rodas, C.Ss.R. dostal 11. novembra od peruánskej Komisie "Cirkev v dialógu so spoločnosťou", ktorá pôsobí pri biskupskej konferencii v Peru, novinársku cenu Kardinála Juan Landázuri Ricketts 2016, za jeho prácu v evanjelizácii na internete. Toto ocenenie sa udeľuje tým, ktorí šíria a prehlbujú ľudské hodnoty prostredníctvom médií. Jeho internetová stránka Súvisiace články: Matthew Meehan: majster náboženských médií Apoštolát pera sv. Klementa Hofbauera http://www.cssr.news/spanish/?p=2887  

Read More

Sledujte Turíčnu novénu ONLINE. Každý deň od 17:00 do 21:00. Svätá omša s kázňou o Duchu Svätom, jeho pôsobení a daroch začína o 19:00. Od 10. do 20. mája 2018 sa v Gaboltove uskutoční tradičná turičná novéna. Vyvrcholí svätou omšou na Turíce v nedeľu 20. mája 2018. Svätú omšu o 10:30 h bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR, bratislavsko-pražský provinciál a predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí na Slovensku. V čase spoločného večerného programu je svätyňa každý deň zaplnená pútnikmi z celej arcidiecézy, ktorí sa modlitbou večeradla s ružencom pripravujú na Eucharistiu. Pátri redemptoristi a ostatní kňazi sú k dispozícii pútnikom vysluhovaním sviatosti zmierenia

Read More

V sobotu 12. května 2018 v 16. hodin se uskutečnilo divadelní představení dětí v klášterním sále redemptoristů. Divadlo bylo rozděleno na tři části. První část byla pohádková, následovala část k zamyšlení ohledně naší modlitby a poslední část byla vtipným překvapením. Jednalo se o kvíz, ve kterém obecenstvo mělo uhodnout z ukázek, o jakou pohádku nebo film se jedná. Nejaktivnějším, stále se hlásícím divákem, byl "starší pán" Jarek Vašina, který v koprodukci s dětmi vytvořil nezapomenutelnou "šou". Chceme poděkovat Terezce Vašinové, která zorganizovala nacvičení divadla; dále maminkám dětí, které se podílely na pedagogickém dozoru a pomoci s kulisami. Také velké poděkování vinařům za

Read More

Špecifickým formovaním nábožensko-morálnych postojov laikov, medzi ktorými pracoval Klement Hofbauer, bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Bola to jedna z foriem evanjelizácie s laikmi tak vo Varšave ako aj vo Viedni. Hoci sám sv. Klement nenapísal nikdy žiadnu knihu, snažil sa pastoračne pôsobiť tým, že rôznym spôsobom angažoval tých laikov, ktorí mohli písať alebo mali možnosť vydávať knihy a časopisy. Inšpiráciou pre začatie takejto činnosti bolo stretnutie s kňazom Diesbachom, zakladateľom spolku Kresťanské priateľstvo, ktorého jedným z hlavných úloh bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Zo začiatku sa tlačili knihy v tlačiarni pri Kostole sv. Benona vo Varšave. Slúžila predovšetkým na šírenie

Read More

Vydavateľstvo Slovo medzi nami prichádza s novou knihou, biblickou príručkou o nadväzovaní priateľstva s Božími svätými. Svetoznámy autor Scott Hahn, ktorý sa na Slovensku teší veľkej obľube pokračuje vo svojom objavovaní a odhaľovaní Katolíckej cirkvi. V tejto knihe sa venuje jej nebeskej tvári – anjelom a svätým. Jasné biblické argumenty a teologická hĺbka spracovávanej témy je v prvej časti podaná jazykom prístupným každému, kto chce Cirkev, najmä tú oslávenú, lepšie poznať.  Druhú časť knihy tvoria krátke pohľady na životy konkrétnych svätcov, ku ktorým má autor osobnejší vzťah. Po ich prečítaní mnohí čitatelia určite zatúžia lepšie poznať svojich obľúbených obyvateľov neba

Read More

Séria večerných čítaní z kníh európskych autorov sa bude odohrávať na štrnástich miestach v okolí Štefánikovej ulici v Bratislave. Ukážky z kníh súčasných európskych autorov prečítajú známi slovenskí herci. Pozýva: České centrum / Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1 číta: Roman Blumaier Jan Kalfař: Kosmonaut z Čech Plus, 2017 Preklad: Veronika Volhejnová Knižný debut mladého českého autora, ktorý od pätnástich rokov žije v Amerike. Výborné recenzie v svetovej tlači chvália nápaditý príbeh s dávkou Švejkovho humoru, v ktorom odvážny Čech Jakub Procházka cestuje až na samotný Mars, aby v prázdnote vesmíru zistil, čo je v jeho živote dôležité. Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1  Najmenší rímskokatolícky funkcionalistický chrám v hlavnom

Read More

Tých šesť týždňov po Veľkonočnej nedeli muselo byť pre Ježišových učeníkov celkom vzrušujúcich. Štyridsať dní sa im vzkriesený Ježiš zjavoval a pripravoval ich na to, že vyjdú do sveta a budú ohlasovať evanjelium. A potom – krátko predtým, ako vystúpil do neba – im sľúbil ešte čosi väčšie. „Vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým,“ povedal im. „Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu“ (Sk 1, 5. 8). O desať dní, na židovský sviatok Letníc, tento prísľub aj naplnil. Uprostred ženúceho sa a hučiaceho vetra a tajomných ohnivých jazykov naplnil všetkých apoštolov „Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 4). Stalo sa niečo strhujúce – tak

Read More
close

Zdieľajte príspevok..