Domov2018máj (Stránka 2)

Na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, dňa 24. mája, bol pozvaný  P. Jozef Mihok s trojčlenným tímom zo spoločenstva Shekinah  slúžiť v Trenčíne, v Kostole sv. rodiny, spolu so spoločenstvom Južania. Stretnutie začalo sv. omšou, ktorú celebroval páter Jozef a pokračovalo chválami s prednáškou o živote v Duchu Svätom. P. Jozef vo svojej prednáške poukázal na tri zvolania, ktoré Duch Svätý volá v živote kresťana - Abba Otče (Rim 8,15), Ježiš je Pán (1Kor 12,3) a Marana Tha (Zjv 22,17) - a ako Duch tuží konať v každodennom živote kresťana. Dvaja členovia spoločenstva Shekinah svedčili o

Čítať ďalej

Keď matka objíme svojho syna, jej objatie je viditeľným a hmatateľným prejavom jej lásky voči nemu. Svojmu synovi ním hovorí: „Ľúbim ťa.“ Keď študent medicíny ukončí školu, diplom, ktorý dostane, je viditeľným a hmatateľným znakom pravdy, ktorú inak nevidno. Tento diplom všetkým hovorí: „Tento človek má dostatočné vzdelanie a skúsenosti na to, aby začal pracovať ako lekár.“ Na tomto obraze môžeme pochopiť, ako Duch Svätý účinkuje vo sviatostiach. Všetkých sedem sviatostí využíva viditeľné veci: vodu, olej a soľ pri krste, chlieb a víno pri Eucharistii, vkladanie rúk a krizmu pri birmovaní. Všetko sú to viditeľné znaky, ktoré hovoria o vnútornom účinkovaní Ducha Svätého v našom živote. Tieto znaky sa však mocou

Čítať ďalej

Brat Jun, redemptorista, mení oblasť fotožurnalizmu na Filipínach. 46-ročný brat Ciriaco (Jun) Santiago, CSsR, člen komunity redemptoristov v Baclarane, trávi po splnení svojich rehoľných povinností čas dokumentáciou zločinu a násilia, ktorý ruší filipínske noci po tom, čo vláda vyhlásila drogovú vojnu. „Brat Jun je už roky aj fotografom. Výsledkom toho je, že je jednou nohou v dvoch filipínskych vplyvných inštitúciách: v Cirkvi a v médiách. Cez deň si plní svoje rehoľné povinnosti vo farnosti v Manile. Po skončení ide do terénu ako jeden z mnohých „nočných sliedičov“, ktorí dokumentujú krutú vojnu prezidenta Rodriga Duterteho proti drogovým dílerom a narkomanom. Odkedy Duterte pred siedmimi mesiacmi prevzal úrad, bolo už pri

Čítať ďalej

„Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk“.

Čítať ďalej