Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova: Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu

Uplynulý víkend, 25.-27. mája 2018, sme mali možnosť privítať v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí 26 ľudí. Títo veriaci prijali pozvanie zúčastniť sa na duchovnej obnove s názvom „Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu“.

Počas obnovy sme sa zamýšľali nad komplikovanými vzťahmi v Jakubovej rodine, ktoré prerástli do žiarlivosti, závisti, ba až do túžby po vražde a to len preto, že Jakub spomedzi svojich synov najviac miloval Jozefa. Život Jozefa bol dynamický. Niekoľkokrát väznený, krivo obvinený a zabudnutý Jozef postupne dozrieval v pokore a ďalších čnostiach. Jeho vytrvalosť a vernosť Bohu, aj napriek ťažkým úskaliam, bola odmenená povýšením do hodnosti správcu Egypta. Boh prostredníctvom Jozefa zachránil celú jeho rodinu avšak jeho prvoradá úloha a služba bola priviesť svojich súrodencov k bratskej a otcovskej láske.

Mnohí účastníci skonštatovali, že v danom príbehu našli svoje životné zápasy a ťažkosti. Taktiež našli odpovede ako sa postaviť k týmto životným úskaliam. V jednotlivých skupinkách mali možnosť podeliť sa o svoje životné príbehy a zároveň povzbudiť sa vo viere, že Boh je vždy prítomný v tom, čo prežívame. Počas adorácie a modlitby za vnútorné uzdravenie odovzdávali Bohu svoje ťažkosti, zranenia, sklamania. Animátori z nášho spoločenstva Koral na záver obnovy zhodne skonštatovali, že to bol čas veľkých milostí, hlavne keď na tvárach účastníkov videli radosť a chuť žiť naplno svoj život s Bohom.

Redemptoristi z Kostolnej – Záriečia

Príbuzné články:

Deň obnovy pre ZKSM (2017)

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

P. Pizovka na kurze pre spovedníkov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved