Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Toto je moje telo“ (Mk 14, 22) Niekedy ľudia hovoria: „Sme, čo jeme.“ No čo keby sme tieto slová aplikovali nie na telesný, ale duchovný život? Potom by sme dostali niečo úžasné: keď jeme Kristovo telo, stávame sa Kristovým telom. Spájame sa s ním i medzi sebou navzájom. Táto úžasná skutočnosť spôsobuje viacero vecí: Kristovo telo nám dáva pokoj. Pri Poslednej večeri Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ a tiež: „Nech sa vám srdce nevzrušuje“ (Jn 14, 27). Krátko potom Ježiš ukázal, aký veľký je jeho pokoj – pri zatýkaní, vypočúvaní, mučení a ukrižovaní. A jeho telo a krv

Read More

Medzi USA a Mexikom, medzi židmi a moslimami a napokon aj medzi Tureckom a Sýriou, aj vinou Európskej únie vládne strach: využíva sa, aby sa zakryli krivdy a násilie a chránili sa ekonomické záujmy bohatých.  „Bohatšie národy sú povinné, nakoľko je to možné, prijať cudzincov hľadajúcich bezpečnosť a prostriedky na živobytie, ktoré nemôžu nájsť vo svojej pôvodnej vlasti.“ (KKC 2241) Keď 9. novembra 1989 padol múr, ktorý oddeľoval Západný Berlín od Východného Berlína, zdalo sa, že železnú oponu môžeme konečne zaradiť do svojich spomienok ako nočnú moru, ktorá už pominula. Namiesto toho nám udalosti posledných rokov ukázali, že sme schopní postaviť ďalšie múry,

Read More

Uplynulý víkend, 25.-27. mája 2018, sme mali možnosť privítať v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí 26 ľudí. Títo veriaci prijali pozvanie zúčastniť sa na duchovnej obnove s názvom „Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu“. Počas obnovy sme sa zamýšľali nad komplikovanými vzťahmi v Jakubovej rodine, ktoré prerástli do žiarlivosti, závisti, ba až do túžby po vražde a to len preto, že Jakub spomedzi svojich synov najviac miloval Jozefa. Život Jozefa bol dynamický. Niekoľkokrát väznený, krivo obvinený a zabudnutý Jozef postupne dozrieval v pokore a ďalších čnostiach. Jeho vytrvalosť a vernosť Bohu, aj napriek ťažkým úskaliam, bola odmenená povýšením do

Read More

V nedeľu, 20. mája 2018, sa pod vedením tímu P. Michala Zamkovského začali ľudové misie vo farnosti Hriňová. Trvali do nedele, 27. mája. Farnosť Hriňová v TV Lux       To, že vo farnosti práve prebiehajú ľudové misie, sa v pondelok 21.5. mohli dozvedieť aj žiaci oboch základných škôl v Hriňovej. Program pre nich pripravili laickí misionári zo spoločenstva Shekinah pod vedením p. Jozefa Mihoka. Deti boli pozvané aj na ďalší program misií v kostole - detské sv. omše, sv. spoveď a stretnutie s mládežou.   Príbuzné články: Misijný plán 2018 Horné Obdokovce (január/február 2018) Misie Veľký Šariš (február 2018) Misie vo farnosti Svinia (február 2018) Misie Omšenie

Read More

Na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, dňa 24. mája, bol pozvaný  P. Jozef Mihok s trojčlenným tímom zo spoločenstva Shekinah  slúžiť v Trenčíne, v Kostole sv. rodiny, spolu so spoločenstvom Južania. Stretnutie začalo sv. omšou, ktorú celebroval páter Jozef a pokračovalo chválami s prednáškou o živote v Duchu Svätom. P. Jozef vo svojej prednáške poukázal na tri zvolania, ktoré Duch Svätý volá v živote kresťana - Abba Otče (Rim 8,15), Ježiš je Pán (1Kor 12,3) a Marana Tha (Zjv 22,17) - a ako Duch tuží konať v každodennom živote kresťana. Dvaja členovia spoločenstva Shekinah svedčili o

Read More

Keď matka objíme svojho syna, jej objatie je viditeľným a hmatateľným prejavom jej lásky voči nemu. Svojmu synovi ním hovorí: „Ľúbim ťa.“ Keď študent medicíny ukončí školu, diplom, ktorý dostane, je viditeľným a hmatateľným znakom pravdy, ktorú inak nevidno. Tento diplom všetkým hovorí: „Tento človek má dostatočné vzdelanie a skúsenosti na to, aby začal pracovať ako lekár.“ Na tomto obraze môžeme pochopiť, ako Duch Svätý účinkuje vo sviatostiach. Všetkých sedem sviatostí využíva viditeľné veci: vodu, olej a soľ pri krste, chlieb a víno pri Eucharistii, vkladanie rúk a krizmu pri birmovaní. Všetko sú to viditeľné znaky, ktoré hovoria o vnútornom účinkovaní Ducha Svätého v našom živote. Tieto znaky sa však mocou

Read More

Brat Jun, redemptorista, mení oblasť fotožurnalizmu na Filipínach. 46-ročný brat Ciriaco (Jun) Santiago, CSsR, člen komunity redemptoristov v Baclarane, trávi po splnení svojich rehoľných povinností čas dokumentáciou zločinu a násilia, ktorý ruší filipínske noci po tom, čo vláda vyhlásila drogovú vojnu. „Brat Jun je už roky aj fotografom. Výsledkom toho je, že je jednou nohou v dvoch filipínskych vplyvných inštitúciách: v Cirkvi a v médiách. Cez deň si plní svoje rehoľné povinnosti vo farnosti v Manile. Po skončení ide do terénu ako jeden z mnohých „nočných sliedičov“, ktorí dokumentujú krutú vojnu prezidenta Rodriga Duterteho proti drogovým dílerom a narkomanom. Odkedy Duterte pred siedmimi mesiacmi prevzal úrad, bolo už pri

Read More

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk.

Read More

Ako žiť 29. kapitolu Skutkov apoštolov. Vo filme Čarodejník z krajiny Oz Dorotka po dlhej a namáhavej ceste zisťuje, že po celý ten čas mala schopnosť dostať sa domov. Nepotrebovala riskovať svoj život, aby našla Čarodejníka. Nemusela kráčať po ceste dláždenej žltými tehlami ani bojovať proti Zlej čarodejnici zo Západu. Jediné, čo potrebovala, boli jej rubínovo-červené črievičky. Stačilo trikrát zraziť päty črievičiek k sebe a bola by opäť doma v Kansase. V našom živote sa tomu podobá účinkovanie Ducha Svätého. Duch už v nás žije. Je stále s nami a je pripravený pomôcť nám nájsť cestu do nebeského domova. Pozrime sa teda na to, ako by sme mohli plnšie prežívať prítomnosť Ducha. ZMENENÝ DUCHOM Keď apoštoli chodili

Read More

Pri príležitosti nedožitých stých narodenín Mons. Jorgeho Gottaua, prvého biskupa Añatuye, ktorého proces blahorečenia práve prebieha, sa minulý rok v dňoch 22., 23. a 24. mája konali v meste Añatuya (Argentína) rôzne podujatia.   Boží služobník Jorge Gottau Jorge Gottau sa narodil 23. mája 1917 v Esteban Gascón v oblasti Buenos Aires. Ako 12-ročný vstúpil do menšieho seminára redemptoristov v Bella Vista. V roku 1938 zložil rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a ukončil štúdium filozofie a teológie vo Villa Allende. Dňa 19. októbra 1942 prijal kňazskú vysviacku a v nasledujúcich rokoch pôsobil ako farár v Darregueira v oblasti Buenos Aires. V roku 1956 bol zvolený za provinciálneho predstaveného argentínskych redemptoristov. V roku 1961 zriadila Svätá stolica v Argentíne niekoľko

Read More
close

Zdieľajte príspevok..