Slovo medzi nami

„Toto je moje telo“ (Mk 14, 22) Niekedy ľudia hovoria: „Sme, čo jeme.“ No čo keby sme tieto slová aplikovali nie na telesný, ale duchovný život? Potom by sme dostali niečo úžasné: keď jeme Kristovo telo, stávame sa Kristovým telom. Spájame sa s ním i medzi sebou navzájom. Táto úžasná skutočnosť spôsobuje viacero vecí: Kristovo telo nám dáva pokoj. Pri Poslednej večeri Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ a tiež: „Nech sa vám srdce nevzrušuje“ (Jn 14, 27). Krátko potom Ježiš ukázal, aký veľký je jeho pokoj – pri zatýkaní, vypočúvaní, mučení a ukrižovaní. A jeho telo a krv

Čítať ďalej

Medzi USA a Mexikom, medzi židmi a moslimami a napokon aj medzi Tureckom a Sýriou, aj vinou Európskej únie vládne strach: využíva sa, aby sa zakryli krivdy a násilie a chránili sa ekonomické záujmy bohatých.  „Bohatšie národy sú povinné, nakoľko je to možné, prijať cudzincov hľadajúcich bezpečnosť a prostriedky na živobytie, ktoré nemôžu nájsť vo svojej pôvodnej vlasti.“ (KKC 2241) Keď 9. novembra 1989 padol múr, ktorý oddeľoval Západný Berlín od Východného Berlína, zdalo sa, že železnú oponu môžeme konečne zaradiť do svojich spomienok ako nočnú moru, ktorá už pominula. Namiesto toho nám udalosti posledných rokov ukázali, že sme schopní postaviť ďalšie múry,

Čítať ďalej

Uplynulý víkend, 25.-27. mája 2018, sme mali možnosť privítať v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí 26 ľudí. Títo veriaci prijali pozvanie zúčastniť sa na duchovnej obnove s názvom „Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu“. Počas obnovy sme sa zamýšľali nad komplikovanými vzťahmi v Jakubovej rodine, ktoré prerástli do žiarlivosti, závisti, ba až do túžby po vražde a to len preto, že Jakub spomedzi svojich synov najviac miloval Jozefa. Život Jozefa bol dynamický. Niekoľkokrát väznený, krivo obvinený a zabudnutý Jozef postupne dozrieval v pokore a ďalších čnostiach. Jeho vytrvalosť a vernosť Bohu, aj napriek ťažkým úskaliam, bola odmenená povýšením do

Čítať ďalej

V nedeľu, 20. mája 2018, sa pod vedením tímu P. Michala Zamkovského začali ľudové misie vo farnosti Hriňová. Trvali do nedele, 27. mája. Farnosť Hriňová v TV Lux       To, že vo farnosti práve prebiehajú ľudové misie, sa v pondelok 21.5. mohli dozvedieť aj žiaci oboch základných škôl v Hriňovej. Program pre nich pripravili laickí misionári zo spoločenstva Shekinah pod vedením p. Jozefa Mihoka. Deti boli pozvané aj na ďalší program misií v kostole - detské sv. omše, sv. spoveď a stretnutie s mládežou.   Príbuzné články: Misijný plán 2018 Horné Obdokovce (január/február 2018) Misie Veľký Šariš (február 2018) Misie vo farnosti Svinia (február 2018) Misie Omšenie

Čítať ďalej