Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výročie vyhlásenia sv. Alfonza za patróna spovedníkov a morálnych teológov

Dnes si pripomíname výročie vyhlásenia sv. Alfonza za patróna spovedníkov a morálnych teológov. Emeritný pápež Benedikt XVI. o ňom vo svojej katechéze v roku 2011 povedal:

„Pápež Pius VI. v roku 1787, keď sa dozvedel o jeho smrti, ktorá prišla po mnohých utrpeniach, zvolal: „Bol to svätec!“ – a nemýlil sa. Alfonz bol kanonizovaný v roku 1839. V roku 1871 bol vyhlásený za Učiteľa Cirkvi. Tento titul mu patrí pre viacero dôvodov. Predovšetkým pre bohaté učenie morálnej teológie, ktorá vhodne vyjadruje katolícke učenie, a to až natoľko, že bol pápežom Piom XII. vyhlásený za „patróna spovedníkov a moralistov“. V jeho časoch sa veľmi rozšírila mimoriadne rigorózna interpretácia morálneho života, aj z dôvodu jansenizmu, ktorý miesto toho, aby živil dôveru a nádej v Božie milosrdenstvo, podnecoval strach a predstavoval Boha ako zachmúreného a prísneho, veľmi vzdialeného tomu, aký nám bol zjavený Ježišom. Sv. Alfonz predovšetkým vo svojom hlavnom diele s názvom Morálna teológia predkladá vyrovnanú a presvedčivú syntézu požiadaviek Božieho zákona vrytého do našich sŕdc, v plnosti zjaveného Kristom a spoľahlivo interpretovaného Cirkvou, ako aj dynamizmy svedomia a slobody človeka, ktoré práve skrze priľnutie k pravde a dobru umožňujú dozretie a plnú realizáciu osoby. Pastierom duší a spovedníkom Alfonz odporúčal byť vernými katolíckemu morálnemu učeniu, zároveň zdôrazňujúc postoj láskavý, vnímavý a príjemný, aby sa penitenti mohli cítiť sprevádzaní, podporovaní a povzbudzovaní na ich ceste viery a kresťanského života. Sv. Alfonz sa nikdy neunavil opakovať, že kňazi sú viditeľným znakom neviditeľného Božieho milosrdenstva, ktoré odpúšťa a posväcuje myseľ a srdce hriešnika, aby sa obrátil a zmenil život. V našej dobe, v ktorej sú jasné znaky straty morálneho vedomia a – je potrebné to uznať – istej straty úcty voči sviatosti zmierenia, učenie sv. Alfonza je stále mimoriadne aktuálne.“

Zdroj: www.tkkbs.sk

Príbuzné články:

P. Zamkovský o stretnutí misionárov milosrdenstva s pápežom Františkom

Misionári milosrdenstva – redemptoristi pokračujú vo svojej službe

Záznam omše pápeža Františka s Misionármi milosrdenstva

Pápež František potvrdil misiu Misionárov milosrdenstva

Vďačnosť za Rok milosrdenstva (P. Michal Zamkovský, Slovo medzi nami)

Odpustky spojené s účasťou na misiách a kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva (Apoštolská Pentitenciária)

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava (správa o Misiách milosrdenstva v taliančine)

Stovky ľudí videlo prvýkrát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Misie milosrdenstva v Humennom

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Škandál milosrdenstva (Záznamy prednášok o milosrdenstve, Nimnica 2016, P. Michal Zamkovský)

Milosrdný ako Otec (záznamy prednášok o milosrdenstve – Nimnica 2016, P. Rastislav Dluhý)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved