Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stovky ľudí videlo po prvýkrát na Slovensku Cestu milosrdenstva

Prvé tri večery tohto týždňa patrili v Katedrále sv. Martina Ceste milosrdenstva. Tento špeciálny typ modlitby so zamysleniami, ktoré čítali viaceré známe tváre z televíznej obrazovky, videlo naživo niekoľko stoviek ľudí. Jej záverečná časť dnes zaplnila najväčší bratislavský kostol do posledného miesta. Novinka, súčasťou ktorej boli i špeciálne krátke filmy z dielne jednej z poľských televízii, zaznela po prvýkrát iba pred mesiacom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v poľskom Krakove – Lagiewnikach. Zostavená bola na základe tradičnej krížovej cesty, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Vznikla pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. Do Bratislavy ju priniesli kňazi z rehoľnej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Autorom Cesty milosrdenstva je poľský kňaz Franciszek Ślusarczyk. Na realizácii cesty milosrdenstva sa podieľal aj kňaz Łukasz Piórkowski. „Je to prvá pobožnosť v Katolíckej cirkvi, ktorá využíva bohatstvo multimediálnych prostriedkov. Rozprávanie je vložené do evanjeliových reálií – to sú časti evanjeliovej histórie, v ktorých Kristus ukazuje milosrdenstvo, ale sú prenesené do súčasnej Varšavy. Veľká metropola, rýchla akcia. To je úplne nová kvalita, obraz prispôsobený vnímaniu mladého človeka, prenesený do súčasnej Varšavy,“ spomína Piórkowski. Cesta milosrdenstva má 21 zastavení. V Katedrále sv. Martina v Bratislave bola rozdelená do troch dní – prebiehala v pondelok, v utorok a v stredu. Každý deň zaznelo sedem zastavení. Zamyslenia a modlitby čítali viaceré osobnosti, napríklad recitátor Štefan Bučko, herec Karol Čálik či pedagogička Eva Žilineková. Hudobne sprevádzali Hilda Gulyás, Chorus Salvatoris, inštrumentálne teleso Collegium musicum Salvatoris a spoločenstvo Calvary. Cestu milosrdenstva viedol redemptorista Michal Zamkovský, misionár milorsrdenstva, ktorý misie spolu s tímom vedie až do soboty.

Cesta milosrdenstva je inšpirovaná krížovou cestou. Prvých sedem zastavení sa vzťahovalo na Ježišove stretnutia, ktoré budovali vieru u osôb, s ktorými sa stretával. Ide napríklad o slepého, malomocného či cudzoložnicu. Ďalších sedem zastavení bolo venovaných stretnutiam Ježiša na krížovej ceste, keď to on potrebuje milosrdenstvo od ľudí. V tejto časti autor poukazuje na stretnutie s Veronikou, Šimonom z Cyrény, Božou Matkou, plačúcimi ženami či lotrom na kríži. Posledná časť  sa zaoberala siedmimi stretnutiami po zmŕtvychvstaní, keď sa Ježiš stretá so ženami a apoštolmi, keď im dáva moc odpúšťať hriechy, dáva im dar pokoja a vysiela ich do celého sveta s posolstvom pokoja. Celá pobožnosť, ktorá bola u nás na verejnosti po prvýkrát v histórii Slovenska, bude čoskoro vydaná v knižnej podobe. V nasledujúcich mesiacoch ju doplnia DVD s filmami zobrazujúce jednotlivé zastavenia vyrobené v Poľsku.

Cesta milosrdenstva sa konala počas programu misií milosrdenstva v Katedrále sv. Martina. Ide o misie, ku ktorým vyzval biskupov na celom svete pápež František. Misijný tím zložený z viacerých kňazov a laikov vedie Michal Zamkovský CSsR, ktorý v súčasnosti pôsobí v Podolínci. Je jedným z vyše tisícky misionárov milosrdenstva, ktorých pápež vyslal v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Program misií je spojený so sériou viacerých svätých omší s misijnými príhovormi a sprievodnými udalosťami duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií môžu záujemcovia prejsť aj jubilejnou bránou milosrdenstva. Počas misií tiež prebieha spovedanie v piatich jazykoch (slovensky, anglicky, poľsky, taliansky a rusky).

Príbuzné články:

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava

Stovky ľudí videlo zažilo prvý krát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Modlitba za Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Odpustky spojené s účasťou na kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved