Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Záver Misií milosrdenstva patril slávnostnej svätej omši spojenej s požehnaním misijného kríža

Záverečná bodka patrila slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina, kde za čas misií s kňazom Michalom Zamkovským poďakovali viacerí kňazi a stovky ľudí. Bohoslužba bola spojená s požehnaním dreveného misijného kríža, ktorý bude tieto misie pripomínať budúcim generáciám. Misie milosrdenstva sa konali na pozvanie bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a farára farnosti Petra Slepčana. Po úvodnom privítaní veriacich si všetok ľud vykonal symbolickú púť, ktorá začala južnou bránou katedrály a po krátkej procesii viedla cez Bránu milosrdenstva do chrámu. Počas procesie bol požehnaný misijný kríž, ktorému veriaci vzdali úctu.

 

Pozrite si krátke video zo záverečného programu

Fotodokumentácia zo záverečnej svätej omše: Album

Príbuzné články:

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava

Stovky ľudí videlo zažilo prvý krát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Odpustky spojené s účasťou na kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved