Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Sedem slov svätého Jána Pavla II. o blahoslavenej Celeste Crostarose

V posledný októbrový deň v roku 1996 sa oslavovalo tristé výročie narodenia rehoľnej sestry Márie Celesty Crostarosy, zakladateľky Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa. V tom čase ešte Celesta nebola blahorečená a kto by si bol kedy pomyslel, že sa pápež stane svätým pre Cirkev!

Svätý Ján Pavol II. vo svojom príhovore zanechal rehoľníčkam sedem odkazov, ktoré môžu byť užitočné aj pre kresťanský život. V niektorých z nich svätý pápež naznačuje charakteristiky spirituality blahoslavenej, ktoré starostlivo vyňal zo svojich spisov.

KRISTUS V STREDE

Duchovný odkaz Matky Celesty je hlboko kristocentrický.

„Je vyjadrený okolo tajomstva vteleného Slova, ktoré v nás Duch neustále aktualizuje a premieňa náš život na jeho: Kristus sa tak môže znovuzrodiť vo svete v dušiach svojich blízkych.“ (pozri: Životopis)

PREMENA V EUCHARISTII

Neustále sa odvoláva na Eucharistiu ako na zdroj premenenia.

„V skutočnosti označuje úplnú eucharistickú premenu za počiatok každej duchovnej cesty: Pristúpila som k svätému prijímaniu a ty si ma premenil na seba, pretože som vošla do človečenstva tvojho božského Slova a začala som sa obetovať Otcovi za všetkých a požívať zásluhy a milosti, ktoré Kristus svojím umučením rozšíril na všetky duše veriacich, zjednotil ich a oslávil v ich človečenstve zjednotenom so Slovom.“ (pozri: Rozhovory duše s Ježišom, s. 147)

PODOBNOSŤ S VYKUPITEĽOM

Sestra Celesta pridáva ďalšiu nemenej dôležitú charakteristiku: živá pamiatka nevyhnutne vzniká napodobňovaním.

„Redemptoristi si musia vtlačiť život a pravú podobu Vykupiteľa, stať sa žijúcim a živým portrétom (pozri Spicilegium Historicum). Nikdy by sa však nemalo zabúdať, že ide o napodobňovanie pomocou Ducha, ktorý sa nikdy neunaví objavovať v nás plnosť Kristovej podoby.

KONTEMPLÁCIA

Kontemplácia musí byť stredobodom života spoločenstva.

„Pohľad musí zostať upretý na Krista, aby sa v ňom nechal ožarovať a premieňať Duchom, a tak sa stal pre bratov priehľadným znamením Otcovej slávy. To všetko si vyžaduje nepretržité a láskyplné angažovanie sa v prehlbovaní evanjelia, a to aj podľa odporúčania zakladateľky, ktorá úryvok z evanjelia navrhovaný denne v liturgii považovala za základ celého dňa.

BRATSKÁ CHARITA

Bratská láska, ktorá vzniká z kontemplácie, je milosť.

„Musíte sa vedieť podeliť so svojimi bratmi o to evanjeliové prijatie, ktoré neustále pripomínajú vaše konštitúcie. Takto prežívaná modlitba robí z vašich kláštorov centrá kresťanského prijatia pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý a priezračný život, aby našli plný zmysel života v Kristovi. To platí pre všetkých, ale najmä pre mladých ľudí, ktorí dnes viac ako v minulosti potrebujú silné skúsenosti a sú viac vystavení vplyvu odcudzujúcej manipulácie. Vedieť však toto všetko rozvíjať vo vernosti alfonziánskemu odkazu, ktorý vždy uprednostňoval chudobných.

VERNOSŤ

Vernosť si vyžaduje odvahu k neustálej obnove.

„Je potrebné nanovo odvážne presadzovať iniciatívu, vynaliezavosť a svätosť zakladateľov ako odpoveď na znamenia času, ktoré sa objavujú v dnešnom svete (pozri: Ján Pavol II., Vita Consecrata, 37). Je to výzva, že ženský kláštorný život treba dnes žiť s osobitnou odvahou tvárou v tvár rýchlemu vývoju ženského sveta: nech je vaša prítomnosť a vaše svedectvo cenným príspevkom, aby cesta dnešných žien bola plná autenticky hlbokých evanjeliových duchovných myšlienok. Tvorivá vernosť nás tiež pozýva hľadať spôsoby, ktoré umožnia celej reholi starať sa o potreby jednotlivých kláštorov.

MARIÁNSKA ZBOŽNOSŤ

Je potrebné uvažovať o Božom pôsobení v Márii.

„Kontemplácia zázrakov, ktoré Pán vykonal v Márii, a neustála snaha o to, aby ste dozrievali k stále pravdivejšej a hlbšej mariánskej zbožnosti“ ako uvádzajú vaše konštitúcie, prispievajú k dodávaniu impulzov a dôvery.

Zdroj: cssr.news

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Životopis bl. sestry Márii Celesty Crostarosy

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved