Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápež potvrdil misiu Misionárov milosrdenstva

Na záver Jubilejného roka milosrdenstva pápež František odovzdal Cirkvi apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda).  Vyzýva v ňom, aby Cirkev ďalej pokračovala v tom, čo sa s Jubileom začalo. Oznámil aj niekoľko nových prvkov v živote spoločenstiev veriacich. Pápež v ňom hovorí, že: „Milosrdenstvo nemôže byť len akousi vsuvkou v živote Cirkvi, ale predstavuje samotnú jej existenciu, ktorá zjavuje najhlbšiu pravdu evanjelia a umožňuje sa jej dotýkať. Všetko sa zjavuje v milosrdenstve; všetko sa vyrieši v milosrdnej Otcovej láske“ (č. 1). Pápež tiež hovorí, že: „Keď sme už raz boli zahalení milosrdenstvom, ak aj v nás pretrváva slabosť voči hriechu, je prevýšená láskou, ktorá umožňuje hľadieť dopredu a žiť inak“ (č. 1).

Najväčšiu pozornosť venuje pápež vo svojom liste živej praxi sviatosti zmierenia: „Sviatosť zmierenia musí nájsť svoje centrálne miesto v živote kresťana; preto si od kňazov vyžaduje, aby svoj život dali do «služby zmierenia» (2 Kor 5,18) tak, že nikomu, kto skutočne ľutuje, nebude zahatený prístup k  láske Otca, ktorý čaká na jeho návrat, a všetkým bude ponúknutá možnosť zakúsiť oslobodzujúcu silu odpustenia“ (č. 11). Apoštolským listom pápež udeľuje všetkým kňazom fakultu rozhrešovať kajúcnikov z hriechu potratu.

Pápež v liste zároveň potvrdzuje misiu vybraných kňazov s označením „Misionári milosrdenstva“ aj do budúcnosti, pričom ich pôsobenie sa bude riadiť pokynmi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie (č. 9):

Ďakujem každému jednému Misionárovi milosrdenstva za jeho hodnotnú službu, ktorej cieľom je sprístupňovať účinnú milosť odpustenia. Táto mimoriadna služba nekončí zatvorením Jubilejnej brány. Chcem, aby pokračovala až do ďalšieho usmernenia, ako konkrétny znak, že milosť Jubilea ostáva živá a účinná po celom svete. Ako vyjadrenie mojej konkrétnej starostlivosti a blízkosti Misionárom milosrdenstva v tomto čase, Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie bude dohliadať nad ich službou a hľadať najvhodnejšie formy na vykonávanie tejto cennej služby.

Čas milosrdenstva trvá aj naďalej, zdôrazňuje napokon pápež František: „Toto je čas milosrdenstva… Je to čas milosrdenstva, aby tí, čo sú slabí a bezbranní, vzdialení a osamotení mohli pocítiť prítomnosť bratov a sestier, ktorí im pomáhajú v ich potrebách. Je to čas milosrdenstva, aby chudobní cítili na sebe úctivý, no pozorný pohľad tých, čo premohli ľahostajnosť a pochopili, v čom je podstata života“ (č. 21).

V Bratislavskej viceprovincii sú 4 Misionári milosrdenstva: P. Michal Zamkovský, P. Peter Hertel, P. Jozef Mihok a P. František Boldy.

Plné znenie textu listu Misericordia et misera v angličtine

 

Príbuzné články:

Misie milosrdenstva v Bratislave, 22.-28. 5. 2016 (Z retrospektívy)

V Bratislave vyvrcholili misie milosrdenstva

Stovky ľudí videlo po prvýkrát na Slovensku Cestu milosrdenstva

Záznamy homílií z Misií milosrdenstva v Bratislave

REDEMPTORISTS IN SLOVAKIA RESPONDING TO THE YEAR OF MERCY

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved