DomovPosts Tagged "Partneri v misii"

Prinášame vám rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov p. Michaelom Brehlom. Rozhovor vyšiel v roku 2012, v augustovom čísle časopisu Zrno. P. Michael Brehl hovorí o svojej duchovnej ceste, návšteve Slovenska, ako aj o stále aktuálnych otázkach v Cirkvi, o ohlasovaní radostnej zvesti, povolaní redemptoristu, ale i povolaní misionára laika. Príbuzné články: Prezentácie partnerov v misii na XXV. generálnej kapitule v Thajsku (10. november 2016) Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017) Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER

Čítať ďalej

15. marca slávime spomienku svätého Klementa Hofbauera. Ponúkame vám článok o tomto svätcovi a redemptoristovi. Vlastnosti laickej spirituality podľa sv. Klementa Kresťanská zrelosť má určité vlastnosti. Klement Hofbauer vo svojej myšlienke spolupráce s laikátom videl tiež okamih formovania základných vlastností kresťanskej spirituality u laikov. Pri pozorovaní, ako sa Klement stretal s laikmi, akým spôsobom ohlasoval evanjelium a aké formy činnosti používal, si môžeme všimnúť, že Klement zdôrazňoval vieru, modlitbu, sviatosti, prežívanie „sentire cum Ecclesia“, plnenie Božej vôle, apoštolskú horlivosť a zapájanie sa do apoštolátu tlače. Trochu si tieto vlastnosti kresťanskej spirituality priblížime. 1. Rozvoj viery Pre sv. Klementa podstatným prvkom kresťanského života bola viera.

Čítať ďalej

V dňoch od 2. do 4. decembra 2017 sa br. Juraj Džama CSsR, spolu s členmi spoločenstva Shekinah a v spolupráci s tímom Návrat Domov a s poľským spoločenstvom Missio Christi, zúčastnil na misijnom výjazde na Ukrajine v redemptoristickej farnosti Boryslav a Truskavec. Tento čas bol venovaný hlavne téme Božej lásky a hriechu: ako nám Boh odpúšťa všetky naše pády, a ako znova a znova môžeme nachádzať jeho Otcovské objatie. Počas programu zazneli k tejto téme svedectvá a hrali sa scénky. Na záver sa tím modlil za farníkov modlitbu príhovoru. Aj napriek jazykovej bariére bolo vidieť a cítiť, že Pán Ježiš

Čítať ďalej

31. júla 2002 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Bazilike Panny Márie Guadalupskej v Mexiku Juana Diega Cuauhtlatoatzina za svätého. Bazilika Panny Márie Guadalupskej bola počas stáročí svedkom mnohých veľkolepých a dôstojných ceremónií, ale len zopár sa podobalo svätej omši, ktorá sa slávila 31. júla 2002 pri príležitosti svätorečenia Juana Diega. Na trojhodinovej kanonizačnej liturgii sa zúčastnili tisíce ľudí a ďalšie tisíce sledovali dianie na veľkoplošných obrazovkách pred bazilikou a po celom hlavnom meste. Celé ulice boli uzavreté, aby vytvorili priestor pre pútnikov. Medzi účastníkmi svätej omše bol mexický prezident Vicente Fox. Jeho prítomnosť bola historickou udalosťou: po prvýkrát sa

Čítať ďalej