Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Pečovskej Novej Vsi sa koná Oáza nového života

Od 24. júla do 8. augusta sa v Pečovskej Novej Vsi koná duchovná obnova „Oáza nového života 1. stupňa“ s programom hnutia Svetlo – Život. 40 mladých starších dospievajúcich a dospelých mladých ľudí z Bratislavy a z okolia Starej Ľubovne strávi spolu 15 dní. Duchovný program spočíva v osobnej modlitbe (Stánok stretnutia), slávení Eucharistie, evanjeliovom rozhovore, výprave otvorených očí a čase spoločnej zábavy. Oázu vedú mladí animátori zo spoločenstiev Rieka Života a Calvary. Kňazom na duchovných cvičeniach je P. Rastislav Dluhý, C.Ss.R.

Evanjeliový rozhovor v skupinkách
celodenná adorácia v Pečovskej Novej Vsi
Naša účasť na adorácii
Vianoce na Oáze 🙂
…a boli aj darčeky

Príbuzné články:

Oázové leto so svätými (Vinné 2016)

Dojmy z oázového leta vo Vinnom (VIDEO)

Čas pre deti o Dávidovi (leto 2017), Rieka Života

Oázové leto v Bušovciach (2016)

Spoznávanie Desatora a ruženca v Podolínci (2017)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved