Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova v ukrajinskom Starokonstatynove

Počas uplynulého víkendu viedol p. Jozef Mihok spolu s laickými spoločenstvami duchovnú obnovu pre farnosť v ukrajinskom Starokonstantynove. Misijný tím tak nadviazal na minuloročnú obnovu v tejto farnosti, ktorá sa konala v novembri 2016. Súčasťou tímu bol bohoslovec-redemptorista, dvaja členovia spoločenstva Shekinah pôsobiacom pri redemptoristoch v Banskej Bystrici-Radvani, 4 členovia spoločenstva Missio Christi z Varšavy, ktoré je misijným partnerom varšavskej provincie redemptoristov, dvaja členovia spoločenstva Maranatha z Prešova, po jednom členovi zo spoločenstiev v Starej Ľubovni a Sabinove a dve misijné partnerky z Ukrajiny.

Témou farskej duchovnej obnovy bolo uzdravenie telesné, duševné a duchovné. V kázňach a katechézach p. Mihok zdôrazňoval, že uzdravenie je neoddeliteľné od počúvania Božieho Slova, od obrátenia a nasledovania Ježiša Krista na ceste k svätosti. V duchu úryvku z Evanjelia, ktoré sa čítalo v sobotu počas duchovnej obnovy: „Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov.“ (Lk 6, 18) Viacero členov tímu vo svojich svedectvách rozprávalo o vlastnej skúsenosti s uzdravujúcou silou Božej milosti. Súčasťou obnovy bola aj adorácia, modlitba zvelebenia, tiché rozjímanie nad Božím slovom a modlitba príhovoru.

Veriaci i hľadajúci v tejto živej ukrajinskej farnosti, ktorú vedú bratia kapucíni, a kde slúžia aj sestry jozefitky, prejavili veľkú otvorenosť, úprimnosť  a vrelosť. Spoločné slávenie Eucharistie, adorácia sviatostného Ježiša, modlitby i rozhovory za stolom v rámci tohto spoločenstva Ukrajincov, Slovákov a Poliakov boli aj svedectvom o zmierení a jednote národov v Kristovej Cirkvi.

Príbuzné články:

Farská duchovná obnova v Starokonstantynove v novembri 2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved