Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pracovná skupina Partnerstvo v misii sa stretla v Porte

17. júna sa v Porte stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii (Partnership in Mission (P.I.M.)).  Na stretnutí bolí prítomní  P. Martin Huk C.Ss.R., (Bratislava-Praha), Daniel Primo (Madrid) a Henrietta O’Meara (Dublin).

Skupina prehodnocovala svoju prácu vykonanú za posledných 6 rokov. Jej postrehy majú pomôcť pri prípravách na stretnutie Konferencie Európa v septembri, ktoré bude III. fázou Generálnej kapituly.

Na stretnutí prebehli tiež diskusie o plánovanom druhom medzi-provinciálnom stretnutí Partnerov v misii v roku 2018. Štruktúrou má byť podobné tomu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 v Madride. Témou bude Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete – Solidarita a misia. 

Porto, June 2017

P. Martin Huk C.Ss.R., Henrietta O’Meara, Daniel Primo

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved