Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

GREST, letný tábor naplnený farbami pohostinnosti a priateľstva

GREST, letný tábor naplnený farbami pohostinnosti a priateľstva, sa uskutočnil minulý týždeň v Materdomini. Pre mnoho mladých ľudí, ktorí sa ho zúčastnili, to bola tu v Materdomini (Avellino) vo farnosti sv. Gerarda Majellu prvá letná skúsenosť. Popoludňajšie aktivity doplnili chvíle modlitieb a hier. Cieľom projektu GREST je pričiniť sa o to, aby bolo leto mladých ľudí živšie, aby zakúsili radosť prostredníctvom zdieľania Evanjelia a vzdelávacích hier. Mladí sú konfrontovaní s realitou viery, rozprávajú sa, hrajú a uvedomujú si, že všetko je darom a všetko, čo sme dostali, musí byť žité s vďačnosťou a zdieľané. Preto chceme, aby mladí ľudia hovorili o svojich skúsenostiach, ktoré prežili práve v Muro Lucano, kde žil sv. Gerard Majella.

Prísť na Muro Lucano, navštíviť miesta, kde sa narodil a vyrastal sv. Gerard, prinieslo jedinečnú skúsenosť mnohým našim deťom. Pre veľa z nich to bolo prvýkrát, čo sa zastavili v dome, kde sa svätý Gerard narodil, videli dielňu majstra Pannuta, kde sa naučil umeniu šitia, navštívili katedrálu, kde prijímal Eucharistiu. Chodiť po rovnakých cestách a prísť do Capodigiano, miesta zázraku bieleho chleba, znamenalo návrat do srdca začiatku života svätého Gerarda. Všetko toto obohatila oslava, ktorú pre nás ľudia z Muro Lucano pripravili. Bolo to jedinečné stretnutie, ako keby sa deti odjakživa navzájom poznali, iste požehnané naším drahým svätcom Gerardom.

O. Gennaro, CSsR

 

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Súvisiace články:

Video o Gerardovi

Časopis o sv. Gerardovi (USA)

Marcel Van

Brat Izidor

Dušan Stankovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved