Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Vrcholia misie v Banskej Štiavnici

Vo farnosti Banská Štiavnica, ktorá je zasvätená Panne Márii, vrcholia misie, ktoré začali  11. mája. do 19. mája. Misie sa nesú v téme „Boh ti otvára srdce“. Konajú sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou boli aj programy na školách, sväté omše s misijnými kázňami, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Webovú stránku farnosti Banská Štiavnica nájdete tu.

Príbuzné články:

Misie vo farnosti Podkonice (apríl 2019)

Misie vo farnosti Imeľ (apríl 2019)

Obnova misií vo farnosti Omšenie (apríl 2019)

Misie vo farnosti Senec (marec/apríl 2019)

Ľudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé (marec 2019)

Obnova misií vo farnosti Sebedražie (marec 2019)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved