Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vo farnosti Belá v nedeľu vyvrcholili ľudové misie

V sobotu 12. januára 2019 sa večernou svätou omšou o 18:00 začali prvé tohtoročné ľudové misie redemptoristov. Viedol ich P. Róbert Režný a trvali do nedele 20. januára.

Začiatok misií v Belej

Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv. omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili Ľudové misie – duchovné cvičenia vo farnosti Belá. Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius CSsR, provinciál a P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci. Otcovia redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa prepožičali na čas misií obraz ikony Matky ustavičnej pomoci, ktorý uložili pred obetným stolom.

Páter Václav Hypius v príhovore objasnil obsah a význam pojmu „ľudových misií“ ako duchovných cvičení. Pripomenul, že duchovný osoh majú nielen my farníci, ale aj kňazi redemptoristi. Povedal nám, že v ich kongregácii majú zvyk, že sa v celej ich provincii (ktorá zahŕňa Slovensko, Čechy a Litvu) modlia za duchovný úspech misií pre obce a mestá, kde tieto misie otcov redemptoristov práve prebiehajú, teda teraz za Belú.​

Stavovské prednášky vrámci programu „Ľudových misií“ v Belej

​V programe „Ľudových misií“ v Belej boli aj stavovské prednášky, katechézy. Ako prvá mala možnosť sa s o.redemptoristami stretnúť mládež v nedeľu po „veľkej sv. omši“ – viedol P. Václav Hypius CSsR a P. Róbert Režný CSsR.

V pondelok dopoludnia sa pre deti Spojenej školy v Belej uskutočnil animačný program za účasti redemptoristov a ich laických spolupracovníkov. Popoludní o 15.00 hodine sa s našimi misionármi na stavovskej katechéze stretli ženy – viedol P. Václav Hypius. Po prednáške sa premietala 1. časť filmu „JEŽIŠ“. Po pondelkovej večernej sv. omši zase počúvali misionárov muži z farnosti, katechézu viedol P. Jozef Mihok, CSsR z komunity Radvaň v Banskej Bystrici. Vrámci katechéz Pátri použili aj video ukážky k preberaným témam.​

Animačný program misionárov v Spojenej škole Belá

V pondelok 14. januára 2019 pripravil páter Jožko Mihok, CSsR spoločne so spoločenstvom „SHEKINAH“ z Banskej Bystrice-Radvane pre deti belskej základnej školy v telocvični vrámci týždenného programu „ľudových misií“ vo farnosti Belá zaujímavý animačný misijný program.​

Detská sv.omša v utorok o 16.00 hod. v Belej s pátrom Róbertom

Aj napriek intenzívnemu sneženiu a snehovej fujavici pokračovali misie v belskej farnosti aj ďalší deň, v utorok 15.1.2019. Okrem ranného a večerného slávenia sv. omší vyzdvihneme detskú sv. omšu o 16.00 hodine. Detskú sv.omšu slúžil páter Róbert Režný, redemptorista z Podolínca. Deti sa aktívne zapájali do slávenia, piesňami, čítaniami, osobnými prosbami i peknými interaktívnymi odpoveďami počas kázne otca Róberta. V kázni spomenul okrem iného nádherný príklad asi 13-ročného chlapca Tarzícia. Tarzícius žil v Ríme v 3. storočí po Kristovi, za prenasledovania Cirkvi. Legenda ho predstavuje ako chlapca miništranta, ktorý v čase prenasledovania Cirkvi niesol Eucharistiu uväzneným kresťanom. Zomrel mučeníckou smrťou. Je patrónom miništrantov.

Rovnako aj na ďalší deň, v stredu 16.1.2019 bola sv. omša pre deti. Niektoré prišli priamo zo školy, z družiny aj so školskými taškami, niektoré so svojimi rodičmi. Túto takisto ako v utorok slúžil misionár otec Róbert, ktorý bol aj dobrým animátorom. Spolupráca detí s kňazom bola výborná a bezprostredná. Obidva dni deti doprevádzala hudobne aj spevom pani kantorka Majka a na gitare Pavol. Neopísateľná bola nefalšovaná detská radosť a výborný duchovný zážitok pre všetkých zúčastnených veriacich.​

Štvrtková misijná „EUCHARISTICKÁ slávnosť“ s adoráciou

Program misií v Belej pokračoval pred plným kostolom veriacich z Belskej farnosti aj vo štvrtok, 17.1.2019, keď misionár páter Róbert Režný, redemptorista spolu s vdp. Ivanom Pšenákom, farárom z Belej, slávili koncelebrovanú sv.omšu ako „EUCHARISTICKÚ  SLÁVNOSŤ“. Asistoval im pritom veľký počet miništrantov. Páter Róbert kázal na tému „O EUCHARISTII“. Po sv.omši nasledovala spoločná „ADORÁCIA“.​

Obnova manželských sľubov pri večernej sv. omši

​Misie pokračovali aj v piatok, ráno o 8.00 hodine a večer o 18.00 hod. Pri večernej sv.omši, ktorú koncelebrovali misionári – otcovia redemptoristi: P. Martin Macko, CSsR; P. Jozef Mihok, CSsR a vdp. Ivan Pšenák, miestny duchovný. V kázni sa farníkom z Belej prihovoril páter Martin Macko, ktorý pôsobí momentálne v Ríme. Témou kázne bola „láska“. Páter vyzdvihol potrebu a význam lásky v dnešnom svete, ako aj manželstva. Spomenul aj príbeh mladej Rimanky, ktorá sa volala Chiara Corbella Petrillo, žena, matka, ktorá prišla krátko po pôrodoch o dve svoje deti, Máriu a Dávida. Keď sa jej malo narodiť tretie dieťa František, matke diagnostikovali nádor na jazyku, zriedkavé ochorenie. Chiara stála pred hrozivou dilemou, že buď začne s liečbou a chemoterapiou a tým pádom sa môže rozlúčiť s bábätkom, alebo počká a dieťa donosí, ale vážne tak ohrozí svoj život. Jej rozhodnutie odložiť liečbu zachránilo dieťa, no malo zničujúce následky pre matku. Rakovina sa medzitým rozšírila do celého tela. Po pôrode začala Chiara s chemoterapiou, no už bolo neskoro. Zo syna sa tešila jeden rok. Zomrela 13.6.2012. Rodičia Chiara a Enrico napísali svojmu synovi takýto odkaz: „Láska je stredom nášho života, pretože sa rodíme z lásky, žijeme preto, aby sme milovali a nechali sa milovať a umierame preto, aby sme poznali Božiu lásku.“ Rímska diecéza v minulom roku (21.9.2018) otvorila proces jej blahorečenia.

Po kázni nasledoval pred oltárom veľmi dojímavý obrad „obnovenia manželských sľubov“, pri ktorom asistovali prítomným manželským párom štyria pátri misionári. Každý manželský pár, prestúpil pred kňaza-misionára, podal si ruky, ktoré kňaz zaviazal štólou a opakoval po ňom formulu obnovenia manželského súhlasu: „Pred oltárom nášho Pána, Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.“ Mimochodom bolo ich v kostole nepočítane, veľa. Mladých, ktorí prijali sviatosť manželstva len nedávno, ale aj starších, ktorí mali sobáš pred mnohými rokmi. Medzi najstaršími manželmi, ktorí si obnovili svoj manželský súhlas boli aj takí, ktorí sa sobášili pred viac ako 60 rokmi.

Druhé stretnutie s mládežou belskej farnosti

​Na záver piatkového misijného programu po skončení večernej sv.omše pokračovali misie v stretnutí s mládežou. Zaujímavý animačný program so scénkou, hudbou a s osobnými svedectvami viery pripravili páter Jozef Mihok, CSsR spolu s mladými ľuďmi zo spoločenstva SHEKINAH z Banskej Bystrice, z farnosti Radvaň. Ako povedal misionár páter Jozef Mihok, redemptorista, program stretnutia nie je určený výhradne mládeži, ale aj strednému veku, pretože okrem množstva mladých ľudí  bolo medzi divákmi aj dosť starších. Program bol veľmi pútavý a realistický, pretože obsahoval skutočné osobné svedectvá mladých ľudí, na svojej individuálnej ceste k Bohu.

Nedeľné stretnutie misionárov s veriacimi farnosti Belá na filiálkach Kubíková a Lysica

​Aj keď sa väčšina duchovného programu „Ľudových misií“ odohráva vo farskom kostole, nezostávajú bokom ani filiálky belskej farnosti, ktoré sú v časti Kubíková (historicky Kocina), a v obci Lysica. Tak tomu bolo aj v posledný deň „Misií“, kde sa páter Róbert Režný, CSsR rozlúčil misijnou kázňou v Kubíkovej a slávením sv.omše v dome smútku v Lysici.

Vyvrcholenie „Ľudových misií“ v Belej

​V nedeľu 20.1.2019 v ôsmy deň programu, záverečnou sv.omšou o 14.30 hod. vyvrcholili prvé „Ľudové misie“ v novodobých* dejinách farnosti (* lebo z dostupných prameňov vo farnosti sa nenašla zmienka o misiách). Tieto „ĽUDOVÉ MISIE“ otcov REDEMPTORISTOV bude pripomínať elegantný „MISIJNÝ KRÍŽ“, ktorý bol posvätený vrámci záverečnej slávnosti pri farskom kostole.

ĎAKUJEME otcovia REDEMPTORISTI !!!

Tento misijný kríž bol inštalovaný 20. januára 2019. Každoročne v tento deň, ako aj 14.septembra, na sviatok Povýšenia Svätého Kríža,bude možné získať plnomocné odpustky, za splnenia obvyklých podmienok.

Na pamiatku „Ľudových misií“ bola pre veriacich nachystaná spomienková magnetka.

Foto a text: www.bela.fara.sk

Video zo záveru misii vo farnosti Belá

Príbuzné články:

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved