Slovo medzi nami
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaVo farnosti Belá prebiehajú ľudové misie

Vo farnosti Belá prebiehajú ľudové misie

V sobotu 12. januára 2019 sa večernou svätou omšou o 18:00 začali prvé tohtoročné ľudové misie redemptoristov. Vedie ich P. Róbert Režný a trvať budú do nedele 20. januára.

Všetkých srdečne pozývame.

 

Začiatok misií v Belej

Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv. omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili Ľudové misie – duchovné cvičenia vo farnosti Belá. Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius CSsR, provinciál a P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci. Otcovia redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa prepožičali na čas misií obraz ikony Matky ustavičnej pomoci, ktorý uložili pred obetným stolom.

Páter Václav Hypius v príhovore objasnil obsah a význam pojmu “ľudových misií” ako duchovných cvičení. Pripomenul, že duchovný osoh majú nielen my farníci, ale aj kňazi redemptoristi. Povedal nám, že v ich kongregácii majú zvyk, že sa v celej ich provincii (ktorá zahŕňa Slovensko, Čechy a Litvu) modlia za duchovný úspech misií pre obce a mestá, kde tieto misie otcov redemptoristov práve prebiehajú, teda teraz za Belú.​

 

 

Stavovské prednášky vrámci programu “Ľudových misií” v Belej

​V programe “Ľudových misií” v Belej boli aj stavovské prednášky, katechézy. Ako prvá mala možnosť sa s o.redemptoristami stretnúť mládež v nedeľu po “veľkej sv. omši” – viedol P. Václav Hypius CSsR a P. Róbert Režný CSsR.

V pondelok dopoludnia sa pre deti Spojenej školy v Belej uskutočnil animačný program za účasti redemptoristov a ich laických spolupracovníkov. Popoludní o 15.00 hodine sa s našimi misionármi na stavovskej katechéze stretli ženy – viedol P. Václav Hypius. Po prednáške sa premietala 1. časť filmu “JEŽIŠ”. Po pondelkovej večernej sv. omši zase počúvali misionárov muži z farnosti, katechézu viedol P. Jozef Mihok, CSsR z komunity Radvaň v Banskej Bystrici. Vrámci katechéz Pátri použili aj video ukážky k preberaným témam.​

 

 

Animačný program misionárov v Spojenej škole Belá

V pondelok 14. januára 2019 pripravil páter Jožko Mihok, CSsR spoločne so spoločenstvom “SHEKINAH” z Banskej Bystrice-Radvane pre deti belskej základnej školy v telocvični vrámci týždenného programu “ľudových misií” vo farnosti Belá zaujímavý animačný misijný program.​

 

 

Detská sv.omša v utorok o 16.00 hod. v Belej s pátrom Róbertom

Aj napriek intenzívnemu sneženiu a snehovej fujavici pokračovali misie v belskej farnosti aj ďalší deň, v utorok 15.1.2019. Okrem ranného a večerného slávenia sv. omší vyzdvihneme detskú sv. omšu o 16.00 hodine. Detskú sv.omšu slúžil páter Róbert Režný, redemptorista z Podolínca. Deti sa aktívne zapájali do slávenia, piesňami, čítaniami, osobnými prosbami i peknými interaktívnymi odpoveďami počas kázne otca Róberta. V kázni spomenul okrem iného nádherný príklad asi 13-ročného chlapca Tarzícia. Tarzícius žil v Ríme v 3. storočí po Kristovi, za prenasledovania Cirkvi. Legenda ho predstavuje ako chlapca miništranta, ktorý v čase prenasledovania Cirkvi niesol Eucharistiu uväzneným kresťanom. Zomrel mučeníckou smrťou. Je patrónom miništrantov.

 

 

Rovnako aj na ďalší deň, v stredu 16.1.2019 bola sv. omša pre deti. Niektoré prišli priamo zo školy, z družiny aj so školskými taškami, niektoré so svojimi rodičmi. Túto takisto ako v utorok slúžil misionár otec Róbert, ktorý bol aj dobrým animátorom. Spolupráca detí s kňazom bola výborná a bezprostredná. Obidva dni deti doprevádzala hudobne aj spevom pani kantorka Majka a na gitare Pavol. Neopísateľná bola nefalšovaná detská radosť a výborný duchovný zážitok pre všetkých zúčastnených veriacich.​

 

 

Štvrtková misijná “EUCHARISTICKÁ slávnosť” s adoráciou
Program misií v Belej pokračoval pred plným kostolom veriacich z Belskej farnosti aj vo štvrtok, 17.1.2019, keď misionár páter Róbert Režný, redemptorista spolu s vdp. Ivanom Pšenákom, farárom z Belej, slávili koncelebrovanú sv.omšu ako “EUCHARISTICKÚ  SLÁVNOSŤ”. Asistoval im pritom veľký počet miništrantov. Páter Róbert kázal na tému “O EUCHARISTII”. Po sv.omši nasledovala spoločná “ADORÁCIA”.​

 

Obnova manželských sľubov pri večernej sv. omši
​Misie pokračovali aj v piatok, ráno o 8.00 hodine a večer o 18.00 hod. Pri večernej sv.omši, ktorú koncelebrovali misionári – otcovia redemptoristi: P. Martin Macko, CSsR, P. Róbert Režný, CSsR, P. Jozef Mihok, CSsR a vdp. Ivan Pšenák, miestny duchovný, sa v príhovore farníkom z Belej prihovoril páter Martin Macko. Po kázni nasledoval pred oltárom veľmi dojímavý obrad “Obnovenia manželských sľubov”, ktorý vysluhovali prítomným manželským párom štyria pátri misionári. Každý manželský pár predstúpil pred kňaza-misionára, podal si ruky, ktoré kňaz zaviazal štólou a opakoval po ňom formulu obnovenia manželského súhlasu: “Pred oltárom nášho Pána, Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.” Mimochodom bolo ich v kostole nepočítane, veľa. Mladí, ktorí prijali sviatosť manželstva len nedávno, ale aj starší, ktorí mali sobáš pre mnohými rokmi. Medzi najstaršími manželmi, ktorí si obnovili svoj manželský súhlas, boli aj takí, ktorí sa sobašili pred viac ako 60 rokmi.

Zdroj: www.bela.fara.sk

 

Program misií vo farnosti Belá:
“Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie” (Ž 130,7).

 

Sobota
12.1.2019
18.00   Sv.omša a začiatok misií – BELÁ
______________________________________________
Nedeľa 
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou – KUBÍKOVÁ
11.00   Sv.omša s misijnou kázňou
11.50   Stretnutie s mládežou
15.00   Pobožnosť+katechéza pre ženy
16.00   Film “Ježiš”
______________________________________________
Pondelok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     HRIECH
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     OBRÁTENIA
18.50   Katechéza pre mužov
______________________________________________
Utorok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     SPOVEĎ
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     SMRŤ A SÚD
________________________________________________
Streda
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     CIRKEV
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     JEŽIŠ-DARCA ŽIVOTA
________________________________________________
Štvrtok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ     VIERA
18.00   Eucharistická slávnosť s adoráciou O EUCHARISTII
___________________________________________
Piatok
08.00   Sv.omša+udelenie sviatosti pomazania chorých   UTRPENIE
18.00   Sv.omša+obnova manželských sľubov     PANNA MÁRIA
19.00   Stretnutie s mládežou
________________________________________________
Sobota
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ
17.30   Novéna k MUP (Matke ustavičnej pomoci)
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ
________________________________________________
Nedeľa
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou – BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou – KUBÍKOVÁ
10.00   Sv.omša s misijnou kázňou – LYSICA
14.30   Sv.omša-záver misií
             s požehnaním misijného kríža     KRÍŽ
___________________________________________
Sviatosť zmierenia (spovedanie)
          deti       utorok  od 15.00
          ženy      streda  od 09.00 – 11.00 a od 15.30
          muži      štvrtok od 09.00 – 11.00 a od 15.30
          mládež   piatok  od 16.00

foto a text: www.bela.fara.sk

 

Príbuzné články:

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

 

Sledujte nás:
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier