Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé

Od 9. do 17. marca sa budú pod vedením pátrov redemptoristov konať ľudové misie až na dvoch miestach. Tím P. Michala Zamkovského bude viesť misie vo farnosti sv. Alžbety v Oravskom Veselom a tím P. Ivana Flimela vo farnosti sv. Anny v Šenkviciach. Program na oboch miestach začne v sobotu 9. marca slávnostným otvorením a úvodnou svätou omšou. Súčasťou misií budú programy na školách, sväté omše s misijnými príhovormi, katechéza pre mužov a ženy, eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, svätá omša pre mladých, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, svätá omša pre starších a chorých s udelením sviatosti pomazania chorých.

Všetkých srdečne pozývame a prosíme o modlitby.

Príbuzné články:

Obnova misií vo farnosti Sebedražie (marec 2019)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved