Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaĽudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé

Ľudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé

Od 9. do 17. marca sa budú pod vedením pátrov redemptoristov konať ľudové misie až na dvoch miestach. Tím P. Michala Zamkovského bude viesť misie vo farnosti sv. Alžbety v Oravskom Veselom a tím P. Ivana Flimela vo farnosti sv. Anny v Šenkviciach. Program na oboch miestach začne v sobotu 9. marca slávnostným otvorením a úvodnou svätou omšou. Súčasťou misií budú programy na školách, sväté omše s misijnými príhovormi, katechéza pre mužov a ženy, eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, svätá omša pre mladých, modlitba chvál a povzbudenie pre mladých, svätá omša pre starších a chorých s udelením sviatosti pomazania chorých.

Všetkých srdečne pozývame a prosíme o modlitby.

 

 

 

Príbuzné články:

Obnova misií vo farnosti Sebedražie (marec 2019)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier