Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Sebedražie

Na prelome apríla a mája 2017 sa vo farnosti Sebedražie konali ľudové misie. Viedli ich P. Václav Hypius a P. Peter Hertel. Teraz, po dvoch rokoch, sa sem pátri redemptoristi vracajú, aby viedli obnovu misií. Obnova sa začína na Popolcovú stredu, 6. marca, večernými svätými omšami vo farskom kostole sv. Barbory v Sebedraží a vo filiálnom kostole sv. Matúša v Cigli. Trvať bude do nedele, 10. marca.

Všetkých srdečne pozývame.

Obnova ľudových misií vo Farnosti Sebedražie prebiehala v dňoch od 6. – 10. marca 2019. Viedol ju P. Peter Hertel, člen komunity Kaunas v Litve, spolu s provinciálom Bratislava – Praha P. Václavom Hypiusom. Pri vysluhovaní sviatostí zmierenia a slávení sv. omší vypomáhal aj P. František Boldy, vikár provinciála, člen komunity Svatá Hora (Příbram).
Počas programu misií vystúpilo aj spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice – Radvani, ktoré viedol P. Jozef Mihok.
Program obnovy ľudových misií sa niesol v duchu citátu zo Svätého písma Jn (14, 6b-c): Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Počas misijných dní sme sa spoločne s misionármi zamýšľali nad témami: pokánie, viera, verím v spoločenstvo svätých, staroba, rodina, modlitba, Panna Mária a Cirkev, pôst a milosrdenstvo.
Veriaci z farnosti Sebedražie a filiálka Cigeľ sa mohli duchovne povzbudiť a ako ich slová pátrov misionárov zasiahli, ukáže nastávajúci čas.

S prosbou o modlitbu prosí

Marián Krajc, farár Sebedražie

Príbuzné články:

Misie vo farnosti Sebedražie (apríl/máj 2017)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved