Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Senec

Od 30. marca do 7. apríla prebiehajú v Kostole sv. Mikuláša v Senci ľudové misie pod vedením tímu P. Michala Zamkovského.

Všetkých srdečne pozývame a prosíme o modlitby.

Misie sú určené pre všetkých, ktorí potrebujú oživiť svoju nádej. Lebo pozorujeme, že ľudia – a to aj veriaci kresťania – dnes na Slovensku strácajú nádej. Život sa zrýchľuje, pribúda problémov, narastá sklamanie. Mali sme veľké očakávania v spoločenskom, ale aj v náboženskom živote a tie sa nenapĺňajú. Niekedy nám chýba rozlíšenie teologickej nádeje od nádeje, ktorú ponúka svet. Nádej sveta počíta s určitými zmenami, ktoré nemusia nastúpiť. Teologická nádej dáva istotu, ktorá stojí na Božom prísľube. Boh prisľúbil a On nemôže klamať. Predpokladá to však moju vieru  i trpezlivosť. A tu je často problém. Sme netrpezliví, že veci nejdú tak, ako si to my predstavujeme. Sme znechutení, prestávame sa modliť a klesáme na duchu. Potrebujeme sa zastaviť a počuť ako Boh prehovára do nášho života.

P. Michal Zamkovský

Misie v Senci sa začali svätou omšou, pri ktorej kňazi seneckej farnosti symbolicky odovzdali štóly pátrom redemptoristom – Michalovi Zamkovskému a Miroslavovi Szudovi. Je pekné, že práve na začiatok misií, na štvrtú pôstnu nedeľu, sa v evanjeliu číta príbeh o návrate márnotratného syna. Pátri misionári ponúkajú misijný čas v našej farnosti ako možnosť zastaviť sa, vrátiť sa do náručia čakajúceho, milosrdného Otca. V nedeľu po svätej omši bolo v miestnom pastoračnom centre stretnutie mládeže našej farnosti so študentmi z rehole redemptoristov, ktorí mladým pripravili hodnotný program s ich vlastnými svedectvami o živote s Ježišom. Po nedeľnej katechéze pre ženy pokračoval pondelkový misijný program večernou katechézou pre mužov. Celý týždeň sa pátri redemptoristi spolu s laikmi zo spoločenstva Calvary venujú stretnutiam so žiakmi na seneckých školách, ktorých v našom meste nie je málo. Veľmi sa tešíme na bohatý program a zvlášť na sväté omše pre deti, ako aj na piatkovú večernú modlitbu chvál.

Sme veľmi vďační za prítomnosť pátrov redemptoristov v našej farnosti, za ich obetavosť pri príprave príhovorov, stretnutí a spovednej službe, ale aj za všetkých, ktorí sa za misie v našej seneckej farnosti modlia.

Marek Vincze

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé (marec 2019)

Obnova misií vo farnosti Sebedražie (marec 2019)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved