Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Omšenie

V marci 2018 sa vo farnosti Omšenie konali ľudové misie a po roku sa sem pátri redemptoristi vracajú. Pod vedením tímu P. Ivana Flimela vedú obnovu misií, ktorá sa koná od 3. do 7. apríla. Program sa začal v stredu 3. apríla privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu sú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, eucharistická slávnosť s adoráciou,  udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný vyslúžili aj sviatosť pomazania chorých: vo štvrtok ich navštívili štyridsaťpäť a v sobotu počas svätej omše všetkým, ktorí spĺňali podmienky prijatia tejto sviatosti. V piatok večer si manželské sľuby obnovilo štyridsať manželských párov. K sviatosti zmierenia pristúpil veľký počet veriacich. Program obnovy prebiehal paralelne v Omšení a vo filiálke v Dolnej Porube.

 

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Omšenie (marec 2018)

Misie vo farnosti Senec (marec/apríl 2019)

Ľudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé (marec 2019)

Obnova misií vo farnosti Sebedražie (marec 2019)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved