Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce

Na prelome januára a februára minulého roku sa vo farnosti Horné Obdokovce konali ľudové misie. Teraz, po roku, sa sem pátri redemptoristi vracajú a pod vedením P. Ivana Flimela budú viesť obnovu misií, ktorá sa uskutoční od 30. januára do 3. februára 2019. Program sa začal v stredu 30. januára privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, Eucharistická slávnosť s adoráciou,  udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

Všetkých srdečne pozývame.

 

Príbuzné články:

Misie vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2018)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved